Västra Götalandsregionen

Kommentarer till AT-ranking

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 16:30 CEST

SYLF:s AT-ranking resulterar åter i en bottenplacering för SÄS. Effekten av de ansträngningar som gjorts har ännu inte fått genomslag i denna enkät. Det är viktigt att ha klart för sig, att den ranking som nu presenteras baseras på ett äldre underlag samt att undersökningen endast omfattar en mindre del av läkare, som genomgått AT-utbildning 2007- 2008.

Tyngdpunkten i undersökningen ligger på SÄS arbetsgivarroll gentemot AT-läkarna och där t.ex lönefrågan är en viktig komponent.

Resultatet gör det nödvändigt att fortsätta det redan påbörjade arbetet med att förbättra AT-läkarnas arbetssituation på SÄS.

Det är i sammanhanget värt att notera resultatet av Läkarförbundets inspektion av AT-utbildningen (den sk SPUR-rapporten) som publicerades i somras. SPUR-rapporten undersöker också AT-utbildningen men där är huvudfrågan hur väl SÄS förmedlat medicinsk kunskap till AT-läkarna. Denna rapport ger SÄS ett gott omdöme.

SÄS har ambitionen att lyckas väl i sin pedagogiska uppgift som kunskapsförmedlare men också att erbjuda en god arbetsplats. För AT-läkarnas del återstår mycket att göra.

Till de satsningar som redan tidigare gjorts kan läggas att numera har en specialistläkare avdelats för att som studierektor på halvtid ägna sig åt att förbättra AT-utbildningen och där också AT-läkarnas synpunkter bättre än tidigare kan tas till vara.

Södra Älvsborgs Sjukhus
Björn Gustafsson
Informationschef


Samtliga kontaktpersoner nås via växel tfn 033 616 10 00


Kontaktperson: Marie Lindström, chef för staben för personal- och verksamhetsutveckling
Marianne Segenstedt, utvecklingschef, Lena Folkestad, studierektor för AT-läkare