RFSL

Kommentarer till RFSL Nords rapport ”Attitydundersökning Ett bättre hbt-norrland”

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 15:40 CET

RFSL Nord har idag lanserat rapporten ”Attitydundersökningen gällande Ett bättre HBT Norrland”. Rapporten är unik då liknande attitydundersökningar bland ungdomar saknas. Bland annat fastslås att behovet av ökade kunskaper och information är alarmerande.


Rapporten visar bland annat att endast 31 % tror att deras vänner skulle ha en oförändrad kärlek till dem om de kom ut som HBT-person och att knappt 10% av de svarande anser att homo- och bisexualitet borde förbjudas. Vidare anser 9 av 10 att hbt-personer som lever öppet riskerar att råka ut för våld och/eller trakasserier.

– Detta ska inte ses som ett isolerat fenomen, kommenterar Sören Andersson, förbundsordförande för RFSL. Attityderna ser vi går igen i övriga landet.

– Det går inte att fortsätta blunda för hur situationen ser ut bland våra unga, fortsätter Sören Andersson. Det behöver mindre löften och mer faktisk handling.

– Vi uppmanar utbildningsminister Lars Lejonborg att i samband med översynen av lärarutbildningen se till att samlevnadsfrågor och specifikt hbt-kunskap blir en obligatorisk del av lärarutbildningen, säger Sören Andersson

Rapporten visar även att de flesta av ungdomarna fått kunskap om hbt-frågor via TV/tidningar och dokusåpor.

- Det är orimligt att ungdomars faktiska kunskaper om hbt-frågor ska komma från TV. Därför krävs det att skolpersonal, politiker och föräldrar tar sitt ansvar och möjliggör att våra ungdomar får en fördomsfri uppväxt, avslutar Sören Andersson

Rapporten finns i sin helhet att ladda ner från RFSL Nords hemsida: http://www.rfsl.se/nord


För frågor och vidare information kontakta:
RFSL:s pressekreterare Thomas Laurell, 0736 – 60 32 64, alt thomas.laurell@rfsl.seRFSL:s förbundskansli
Tel: 08-50 162 900
E-post: forbund@rfsl.se