Huddinge kommun - politik

Kommer kollektivtrafiken att fungera i vinter?

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2011 13:16 CET

Igår hölls en hearing med SL och Trafikverket angående förberedelserna och beredskapen inför den stundande vintern. Mötet ägde rum i Huddinge kommunhus. Kommunstyrelseordförandena i de åtta Södertörnskommunerna stod för inbjudan. Initiativtagare var Daniel Dronjak Nordqvist (M), kommunstyrelseordförande i Huddinge kommun.

 -          Avsikten med mötet var att bjuda in de organisationer som har störst ansvar för trafiken i regionen för en diskussion vid ett och samma bord. Södertörnsborna accepterar inte en tredje vinter med kaos, förseningar och inställda tåg, säger Daniel Dronjak Nordqvist (M) kommunstyrelsens ordförande. 

Närmare 15 representanter från Södertörnskommunerna närvarade vid mötet och även representanter från SL och Trafikverket.

 -          Vi fick ett tydligt besked från såväl SL som Trafikverket att det finns en medvetenhet och beredskap för att klara vintertrafiken på ett betydligt bättre sätt än de senaste åren. Samtidigt ställer jag mig fortfarande frågande till om åtgärderna kommer att räcka. Det är oerhört viktigt att våra invånare kan ta sig till och från sitt hem och arbete, avslutar Daniel Dronjak Nordqvist.

 

För mer information kontakta:
Daniel Dronjak Nordqvist (M)
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 08-535 301 57
E-post: daniel.dronjak-nordqvist@huddinge.se

Therez Olsson (M)
Politisk sekreterare
Telefon: 08-535 301 47
E-post: therez.olsson@huddinge.se