Nyhetsbrevet Vi Resenärer

Kommer SJ att ge klara besked i dag?

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 09:49 CET

SJ:s nya snabbtåg är försenat från starten. Varför?   Foto: SJ

I dag presenterar SJ det ekonomiska resultatet för fjolåret. De senaste åren har dessa presentationer inletts med att styrelseordförande Ulf Adelsohn berättat för pressen hur svårt SJ har det. Det är brist på spår, viket gör att många SJ-tåg inte kommer fram i tid. Vidare brukar han kritisera Trafikverket/Banverket för bristande snöröjning och annat underhåll av bannätet. Men både Ulf Adelsohn och vd Jan Forsberg har trots dessa problem kunnat glädja sig åt att bra ekonomiska resultat.  Avkastningen på eget kapital har sedan 2006 legat över det minimikrav på 10 % som Finansdepartementet  satt upp. För att möta konkurrensen på spåren har SJ genomfört ett omfattande besparingsprogram. Enligt fjolårets årsredovisning ska kostnaderna sänkas med 15 % under 2009 och 2010.

Året har inte startat bra för SJ. Sedan början av januari är ett stort antal tåg inställda fram till slutet av denna månad.  Det gäller bl a affärståget Jönköping-Stockholm-Jönköping samt sex turer mellan Stockholm och Malmö. På linjen Stockholm-Göteborg är tretton avgångar indragna och på Dalabanan är tio avgångar inställda till slutet av denna månad. Uppsalapendlarna drabbas av ett inställt tåg i vardera riktningen i rusningstid.

Anledningen till att SJ dragit in så många tåg är inte brist på spår och inte brist på underhåll av bannätet utan teknisk kontroll av den egna fordonsparken. Sedan början av januari finns det med andra ord gott om plats på stora delar av bannätet.

SJ:s agerande drabbar tusentals resenärer dagligen och sänker förtroendet för landets tågtrafik.

Vilken vinst SJ AB går med är mindre intressant för oss som vill åka tåg. Men vi vill veta vad som är orsaken till dagens fordonskris och när vi kan börja lita på SJ:s trafik igen.

Våra frågor till SJ:s styrelseordförande Ulf Adelsohn;

Den tekniska kontroll som nu sker av IC-tågen sägs bero på olyckan i Norge. Men det verkar som om bristerna är mycket större än vad som först framkom.  Har SJ gått för långt med att reducera kostnaderna för fordonsunderhåll?

För två år sedan beställde SJ tjugo nya snabbtåg från Bombardier för leverans under 2010. Dessa tåg är redan försenade och beräknas komma i trafik först under kommande höst. Har SJ ännu en gång valt fel leverantör eller har SJ valt att flytta fram leveransen så att besparingsprogrammet kan uppnås?

När kommer SJ AB att  kunna återuppta full trafik?

Idégruppen Vi Resenärer
Jan-Åke Bosell

Idégruppen Vi Resenärer har i över 15 år bevakat utvecklingen inom kollektivtrafiken med utgångspunkt från konsumentens/resenärens önskemål. Vi har över 15-års erfarenhet bakom oss och har under årens lopp samlat på oss en unik kunskap om att vara konsument inom kollektivtrafiken jämfört med att åka bil. Mer information finns på www.vireser.se