Nackskadeförbundet och arbetsgruppen AMBU

Kommer Sveriges nya regering och riksdag värna om rättssäkerheten?

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2010 10:16 CEST

”All offentlig makt i Sverige utgår från folket” och ”Riksdagen är folkets främsta företrädare” står det att läsa i regeringsformen.

Vi har nu en ny regering och de som skall representera svenska folket i riksdagen är valda. Kommer nu den politiska makten att värna den rättsosäkerhet som uppenbart föreligger?

Vad är rättsäkerhet?  Enligt Wikipedia enligt följande citat;

”Rättssäkerhet innebär att det finns en rättsordning som ger individen skydd mot övergrepp från samhället och andra individer; i denna rättsordning ingår juridisk trygghet och att rättsreglerna tillämpas förutsägbart och effektivt.[1] I dess mest minimala betydelse innebär rättssäkerheten juridisk rättvisa. Rättssäkerhet är en offentligrättslig legitimitetsaspekt av rättsskipning, ett rättssystem eller en rättsordning, den ordning av förutsägbarhet och tillämpning av generellt gällande normer, vilket anses vara förenat med rättsstaten. Rättsäkerheten är en viktig del av den demokratiska rättsordningen, och handlar om det juridiska förhållandet mellan den enskilde och staten. Dess syfte är att alla ska vara skyddade från övergrepp från andra medborgare, myndighetspersoner och av samhället, och säkrade sina friheter. Till rättssäkerhet brukar även tillföras människors rätt till privatliv.”

Enligt EU:s fördrag, som står över svensk grundlag, ska andra institutioner utöva beslutanderätt än de som anges i regeringsformen. Vilka?  Framförallt handlar det då om EU:s ministerråd, EU-parlamentet, EU-kommissionen och EU-domstolen.

EU-rättspraxis påverkar i allra högsta grad Sverige av idag och då framförallt det ansvar som Sverige påtog sig när Sverige blev ett EU-medlemsland. Dvs. Sverige har en lojalitetsplikt att leva upp till gentemot EU-gemenskapen.

Sveriges regering och riksdagen har ett stort ansvar för hur Försäkringskassan i sina vägledningar åsidosätter EU-rättspraxis för svenska patienter, numera vårdkonsumenter, som vill använda EU-rättigheten till gränsöverskridande vård, bl.a. möjligheten till bättre vård inom EU/EES.

Vi har påvisat, till både Sveriges regering och riksdagen(bl.a. under 2010, innan valet) att Försäkringskassan här brister fullt ut i vad rättsäkerhet representerar! Reaktionen uteblev från Sveriges regering och riksdag dvs. ingen bryr sig!

Vi har över lång tid konstaterat att EU-rättspraxis icke tillämpas fullt ut av berörda myndigheter inom Sverige och vårt mål är att påverka detta för att rättsäkerhet och demokrati skall gälla fullt ut i EU-medlemslandet Sverige. Vi har därför anmält Sverige till EU-kommissionen för brott mot bl.a. fria rörligheten på hälso- och sjukvårdens marknad, anmälan av datum 2009-05-27. Du kan läsa mera på www.nackskadeforbundet.se

Försäkringskassan och domstolar gör tvärtemot vad EU-rättspraxis påvisar och förhindrar därmed den fria rörligheten som är en EU-rättighet för vårdkonsumenterna i Sverige utifrån att svensken är EU-medborgare sedan 1995! Det är fler än arbetsgruppen AMBU som konstaterat exakt samma sak!

Även Lina Stode, RÄTT TILL ERSÄTTNING FÖR SJUKVÅRDSTJÄNSTER. INOM EU/EES. Svensk fallstudie.( http://www.jus.umu.se/digitalAssets/13/13640_lina-stode.pdf ), konstaterar, citat från sidan 59;
”Försäkringskassans dokument, vägledningar ger ofta felaktiga besked. Genomgången av praxis visar att det saknas enhetlighet i rättstillämpningen och man ser understundom uppseendeväckande tolkningar av EG-rätten. Ett exempel är LR i Stockholm dom som motiverade avslag på krav om ersättning med fördraget som grund med att i detta fall var det förordningen som tillämpades. Ett domskäl som går stick i stäv med EG-domstolens praxis.”

Arbetsgruppen AMBU har informerat Sveriges Regering, oppositionen i Sveriges riksdag, men ingen tar sitt ansvar!

Kommer Sveriges nya regering och riksdag ta sitt ansvar?

Det konstateras att svenska medborgare under 15 år undanhållits rätten att bli fullvärdiga EU-medborgare därför att EU-rättigheter undanhållits svenskarna och som sakläget ser ut idag kan inte en kartellbildning uteslutas.

Sveriges nya regering och riksdag har på sitt ansvar att värna om demokratin och rättsäkerheten och att svenska EU-medborgares EU-rättigheter efterlevs av berörda myndigheter m.fl.!

Här handlar det icke om enskilda fall här handlar det om påvisade generella övergrepp från bl.a. myndigheten Försäkringskassan och domstolar! Trots detta sitter den politiska makten med armarna i kors och låtsas som om det regnar! Kommer den nya regeringen och riksdagen använda samma synsätt och stoppa huvudet i sanden och låtsas som om de inget vet?

Om Sveriges regering och riksdagen fortsätter på den linjen är det ett svek mot svenska EU-medborgares EU-rättigheter! Det är att likna vid en form av ”förräderi”! Svenska medborgare är EU-medborgare sedan 1995 men förhindras/underlåts med kartell liknande kraft att få sina EU-rättigheter av myndigheter m.fl. och detta uppenbart med Sveriges regering och riksdagens goda minne!

Ministrarna kan icke skylla på att det handlar om enskilda fall/ärenden då det påvisats att det är generellt pågående övergrepp från myndighet och domstolar! Sveriges regering och riksdag är informerad om innebörden av detta och att ministrar kan tillämpa ministerstyre!

Ministerstyre: ”Det finns inget i grundlagen som förhindrar ett ministerstyre. Det enda en minister inte får göra är att ingripa i enskilda förvaltningsärenden.”

Har Sveriges nya regering och riksdag ett ansvar att upprätthålla rättsäkerheten i Sverige?

Kommer dessa ta sitt ansvar?

Statminister Fredrik Reinfeldt har fått ett öppet brev(2010-10-06, du kan läsa mera på www.nackskadeforbundet.se) och vi inom arbetsgruppen AMBU ser fram emot att statsministern och hans nya regering tar sitt ansvar!

Ulf Bittner

En av tre i arbetsgruppen AMBU

 

Ulf Bittner är en av tre i arbetsgruppen AMBU

Du kan läsa mera på www.nackskadeforbundet.se