LED & LED

Kommersiella byggnader med likström för LED lampor

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2012 19:32 CEST

Av Kristofer Blockhammar

Forskare undersöker ekonomiska möjligheter att använda likström (DC) till spänningen för LED lampor i kommersiella byggnader. I mer än ett århundrade har elkraft producerades och distribuerades med växelströms (AC) teknik uppfunnen av George Westinghouse och Nikola Tesla. Forskare rapporterar nu om ett bättre konkurrerande system, likströms (DC) teknik, kanske det mest ekonomiska sättet att driva lampor i kommersiella byggnader.

Man granskar möjligheten att använda dedicerade DC kretsar för att driva belysningen. Genom att installera ljusavgivande dioder (lysdioder) i stället för lysrör, kan man använda DC i stället för AC. Kostnaderna för lysdioder minskar kontinuerligt, besparingarna för att övergå till DC tillsammans med ljusavgivande dioder (LED) kommer att öka. Forskarna fann att man minskar kapital- och driftskostnaderna genom att använda lysdioder (LED), vilket är viktiga faktorer för att göra en särskild strategi för DC värt att överväga.

Debatten om växel- eller likström kommer uppenbarligen fortsätta då forskare har dokumenterat betydande energibesparingspotential i kommersiella byggnader när LED belysning drivs av ett DC nät. De besparingar som dokumenteras av forskarna är utöver energibesparingarna baserad på LED belysning. De dokumenterade besparingarna är rent hänförliga till elnätet och de konverteringar som behövs för att driva belysningen effektivt.

Resultatet är i själva verket knappast någon överraskning, befintliga lysrör utformades för AC nät och lysdioder kräver en AC-DC konvertering. Varje konvertering kostar energi och ett DC nät eliminerar denna förlust. Det finns redan DC nät som använder befintliga datanätverk (Cat-5/6), man har därmed en befintlig struktur som kan användas. Genom att placera en central DC enhet, som kan driva all belysning slipper man AC-DC konverteringsutrustning till varje belysningsenhet.

Information om hur företag använder våra produkter på: http://www.ledochled.se/foretaget/

Led & Led är ledande designer, utvecklare, producent och grossist av professionell LED teknologi och vänder sig till arkitekter, inredare, ljusdesigners, butiker och andra professionella aktörer inom belysning. För att kunna tillhandahålla den senaste LED teknologin tillverkar vi våra produkter efter inkomna order, därav ska våra tekniska produktspecifikationer ses som ett minimum, då vi ständigt utvecklar och förbättrar våra produkter. Utvecklingen inom LED teknologin sker idag i en rask takt, med en ständig teknikförbättring, som vi applicerar till våra produkter. Vi är idag representerade i flera länder, däribland Sverige, Danmark, Norge, Finland, Portugal, England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien, Schweiz, Monaco, Bulgarien, Australien, Ryssland, Ukraina m.fl.