Nanologica AB

Kommersiellt genombrott för Nanologicas supermaterial

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2013 08:17 CET

Svenska Nanologica har slutit avtal med det ledande ryska bioteknikbolaget Nanolek för formulering av fyra läkemedel baserade på Nanolgicas unika materialplattform. Affären innebär ett kommersiellt genombrott för Nanologicas supermaterial på läkemedelsområdet.

Överenskommelsen innebär i ett första skede att Nanologica ska formulera fyra läkemedel, och för detta erhåller ersättningar som mer än väl täcker utvecklingskostnaderna. I ett andra skede efter registrering, får Nanolek i utbyte mot royalties exklusiv distributionsrätt för de framtida läkemedlen i Ryssland och länderna i Oberoende Staters Samfund (OSS) under tio år. Ett av läkemedelsprojekten inriktar sig på en mycket stor marknad inom smärtområdet.

Projekten syftar till att skapa fyra läkemedel med olika aktiva ingredienser som i kombination med Nanologicas materialplattform får egna patenterbara egenskaper. Den porösa kiseldioxid som används i projekten, är ett unikt material i vilket porositeten kan styras mycket väl. Därmed kan frisättning och upptag av aktiv substans reglereras.

"Nanologicas materialplattform är världsledande inom läkemedelsadministrering. Jag är övertygad om att det finns givande synergier mellan våra bolag som framgångsrikt kommer att hjälpa oss att utveckla och lansera nästa generation läkemedel", säger Mikhail Nekrasov, VD Nanolek.

Flexibiliteten i Nanologicas plattform innebär att ledtiden för utvecklingen kan kortas och genomföras enligt ett förenklat förfarande, vilket innebär att produkten kan nå marknaden inom tre år. Snabbheten beror på att läkemedlen utnyttjar väl dokumenterade substanser som redan är i kliniskt bruk. Därmed minskar behoven av att genomföra kliniska studier. Nanologica avser att sluta avtal för projekten även på andra betydande läkemedelsmarknader och för i detta syfte diskussioner med flera större läkemedelsbolag.

”Affären är ett genombrott för Nanologica i läkemedelsindustrin och innebär att vår teknologi nu är kommersiellt verifierad”, säger Andreas Bhagwani, VD Nanologica. ”Ryssland satsar på att bli ledande inom nanoteknik och Nanolek har visat en imponerande kunskapsnivå varför jag är övertygad om att vi tillsammans har goda möjligheter att nå framgång på läkemedelsmarknaden.”

”Nanologicas teknologi bygger på grundforskningsresultat från de sista fem åren. Detta visar att vägen från upptäckt till tillämpning inte behöver vara så lång”, säger Professor Sven Lidin, styrelseledamot Nanologica.

Materialet upptäcktes när Nanologicas grundare Alfonso Garcia Bennett väntade sitt första barn och blev nyfiken på vitamin B12 som spelar en viktig roll i fostrets celldelning. Det visade sig att vitaminet bildar långa spiraler som liknar de tensider bildar. Tensider har idag mycket bred användning, inte bara i disk- och tvättmedel utan också bland annat i läkemedel och biokemi. Genom att ersätta tensider med vitamin B12 fick Garcia Bennett fram ett helt nytt material, som till följd av att porositeten kan styras mycket väl, lämpar sig utomordentligt väl för läkemedelsberedning och administration. 

Nanolek är ett ryskt bioteknikbolag som utvecklar och tillverkar innovativa läkemedel baserade på nanoteknik. Bolaget har ett samarbete med det statliga ryska företaget Rusnano som hanterar världens största statliga investering i nanoteknologi med en budget på 318 miljarder rubel (3,95 miljarder euro).

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani 070-443 8576

Om Nanologica

Nanologica specialiserar sig på innovativa nanoporösa strukturer för användning inom läkemedelsadministrering och rening. Den patenterade tekniken ger Nanologica möjlighet att skapa strukturer med nya egenskaper och funktionaliteter - utifrån deras storlek, form och sammansättning. Nanologicas unika teknologi bygger på nanoteknikforskning vid Stockholms och Uppsala Universitet. För mer information, besök www.nanologica.com