Testforsok

Kommerskollegium: Sveriges utrikeshandel 1-3 kvartalet

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 13:28 CET

Under årets tre första kvartal minskade den svenska exportvolymen med 21 procent medan importvolymen minskade med 20 procent, jämfört med samma period 2008. Efter tre kvartal med kraftigt sjunkande utrikeshandel började både export och import sakta återhämta sig under tredje kvartalet 2009. Fordonsindustrin och exporten av mineralvaror, där järn- och stålvaror ingår, är de exportbranscher som drabbats hårdast av krisen men var bland de varugrupper som började återhämta sig under tredje kvartalet. Läkemedel och livsmedel är branscher där exporten fortsatt att öka under krisen. Det visar Kommerskollegiums rapport över Sveriges utrikeshandel f1-3 kvartalen 2009.

Inom fordonsindustrin, som efter det senaste halvårets kraftiga nedgång står för 8 procent av den totala svenska exporten minskade exporten av last- och dragbilar med 48 procent, personbilar med 33 procent och bildelar och tillbehör med 28 procent.

Trots den låga nivån utgör detta en klar förbättring jämfört med andra kvartalet. Läkemedels- och livsmedelsindustrierna var två branscher för vilka exporten ökade mellan de tredje kvartalen 2008 och 2009. Värdet på läkemedels­exporten ökade med 22 procent och på livsmedelsexporten med 7 procent.

Även på importsidan går utvecklingen mot det bättre. T ex så var importen av personbilar, under tredje kvartalet 2009 uppe på samma nivå som under motsvarande kvartal 2008.

Handeln med tjänster gav under de tre första kvartalen 2009 ett överskott på 79 miljarder kr, vilket är sju miljarder mindre än under samma period 2008. Det var framförallt en kraftig minskning i nettot av transporter och övriga affärstjänster som drog ner tjänstehandels­nettot. Tjänstesektorerna resor, data- och informationstjänster samt licenser/royalties har fortsatt att utvecklas positivt under krisen.

Mellan de tre första kvartalen 2008 och samma period 2009 ökade de svenska direkt­investeringarna i utlandet med 29 procent samtidigt som de utländska direktinvesteringarna i Sverige minskade med 56 procent. Detta resulterade i att det nettoinflöde av investeringar på 43 miljarder kr som kunde noteras för de tre första kvartalen 2008 under samma period 2009 förbytts mot ett nettoutflöde på 116 miljarder kr.

Mellan de tre första kvartalen 2008 respektive 2009 ökade de svenska tillgångarna i utlandet med 17 procent. Samtidigt ökade de utländskt ägda tillgångarna i Sverige med 13 procent.


Frågor om rapporten besvaras av:

Petter Stålenheim, E-post: petter.stalenheim@kommers.se Tel: 08-690 48 49, 073-424 48

 

 

Ingrid Lindeberg

Pressekreterare/Ämnesråd

Kommerskollegium

Box 6803

113 86  STOCKHOLM

08-690 48 66

073-424 48 66

ingrid.lindeberg@kommers.se