Näringsdepartementet

Kommissionen ger klartecken för att återställa transportbidraget

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2006 17:02 CEST

Kommissionen har idag meddelat att de inte gör några invändningar mot den anmälda ändringen av stödordningen för förordningen (2000:281) om transportbidrag. Det innebär att regeringen beräknar att ta beslut om förordningsändringen inom kort och förordningen beräknas träda ikraft strax därefter. Så snart den nya förordningen om transportbidrag träder ikraft kan Nutek betala ut den del av transportbidraget som företagen är berättigade till.

- Jag är mycket lättad över att vi nu fått besked om att kommissionen inte motsätter sig vårt återställande av nivåerna i transportbidraget, säger infrastrukturminister Ulrica Messing.

- Det här är ett glädjande besked för regeringen, som nu kan gå vidare med ett regeringsbeslut inom kort, men framförallt är det glädjande för alla de företagare och deras anställda som väntat på detta, fortsätter Ulrica Messing.

Regeringen beslutade i vårpropositionen 2005, att göra en besparing med 50 miljoner kronor på anslaget för transportbidraget. Företagens utrymme för transportbidrag minskades därmed. Då det senare visade sig att det statsfinansiella läget var mer positivt än prognostiserat fanns det utrymme att återta den genomförda sänkningen av transportbidraget. Eftersom en förordningsändring sker inom ramen för statsstödsreglerna skall den notifieras och godkännas av kommissionen.


Kontakt:
Lovisa Lagerström Lantz
Pressekreterare hos Ulrica Messing
08-405 36 31
070-592 45 46

Marina Fransson
Departementssekreterare
08-405 28 06
070-325 28 06