Folkpartiet

Kommissionen svarar Schmidt: kontroll av khat måste drivas via Rådet

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 10:11 CET

Europaparlamentariker Olle Schmidt (FP) ställde en skriftlig fråga till Europakommissionen den 19 oktober om vad som kan göras på EU-nivå för att bekämpa drogen khat. Khat förs i stora mängder illegalt till Sverige, vilket till stor del möjliggörs av att vissa andra EU-länder - Storbritannien och Nederländerna - inte kriminaliserat drogen. Detta försvårar naturligtvis svenska tullens och andra myndigheters arbete. Khat orsakar stort lidande och stora kostnader för samhälle och individ.

Kommissionen svarar idag i Olle Schmidt att de kommit fram till att narkotikalagstiftning kring khat inte kan hanteras av EU som sådant utan faller inom medlemsstaternas kompetensområde. Detta innebär att frågan om ökat samarbete mellan EU-länder för att få stopp på khatproblemen måste hanteras av Ministerrådet.

- Här har vi alltså svart på vitt att denna fråga måste landa på Ministerrådets bord. Tidigare har Nyamko Sabuni (FP) förtjänstfullt lyft frågan med sina holländska kollegor. Justitieministrarna bör nu fortsätta driva frågan och Sverige bör vara en ledande kraft i det arbetet, kommenterar Olle Schmidt, som nu förbereder en formell fråga till Rådet om detta som ett nästa steg.

Att strypa införseln av khat till Nederländerna och Storbritannien skulle kraftigt försvåra smuggling till Sverige. Khat är en skrymmande färskvara och därför mer svårsmugglad än andra droger. Det vanligaste är transporter med bil från Nederländerna via Danmark och vidare in i Skandinavien.

Kommissionen nämner också i sitt svar att Europol skulle kunna undersöka det eventuella sambandet mellan narkotikahandel och finansiering av terrorism. Även om de uppgifterna skulle bestyrkas är dock frågan om harmoniserad lagstiftning inom EU ändå en fråga för medlemsstaterna och Rådet.

- Detta betyder att vi nu ska lägga allt krut på att uppmuntra Rådet till krafttag. Denna fråga är alltför viktig för att få falla mellan stolarna och med dagens besked har vi en klar fingervisning om vart strålkastarljuset nu måste riktas, avslutar Olle Schmidt.

För mer information, kontakta oss:
Olle Schmidt, 0705-341064
Susanne Lindahl, pressekreterare, 0708-549063
Se också http://www.europarl.europa.eu/sidesSearch/search.do?type=QP&language=SV&term=7&author=4274

--
Susanne Lindahl
Pressansvarig Folkpartiets Europaparlamentariker
Stora Nygatan 2A, 103 16 Stockholm
Tel:08-410 242 63, mobil: 0708-549063
susanne.lindahl@folkpartiet.se
www.folkpartiet.se/europaparlamentet