Livsmedelsverket

Kommissionen vill öppna för T-benstek

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2005 13:19 CEST

Ett förslag från EU-kommissionen kan bana väg för produktion av T-benstek inom EU. Förslaget är att kotpelare ska få användas från nötkreatur yngre än 24 månader. Enligt de BSE-bestämmelser som gäller idag måste djuret vara yngre än 12 månader.
EU-parlamentet ska ta ställning till förslaget innan Kommissionen kan fatta beslut.

Pressmeddelande från EU-kommissionen
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1223&format=HTML&aged=0&language=SW&guiLanguage=en

Ytterligare upplysningar:
Christoffer Sjölund, veterinärinspektör: 018-17 56 13


Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala, tel: 018-175500