Justitiedepartementet

Kommitté för att motverka och förebygga hot och våld mot förtroendevalda

Pressmeddelande   •   Jul 29, 2004 11:11 CEST

Regeringen har i dag beslutat om direktiv för en parlamentarisk kommitté med uppdrag att motverka och förebygga hot och våld mot förtroendevalda i stat, kommun och landsting.

Regeringen bedömer förekomsten av hot och våld mot de demokratiska institutionerna och dess företrädare i stat, kommun och landsting som mycket allvarlig. Förekomsten av hot och våld mot förtroendevalda ger en rad negativa effekter för demokratin och det representativa systemet. Det är i ett demokratiskt samhälle oacceptabelt att människor som väljer att engagera sig politiskt därigenom utsätter sig själva och sina närstående för en reell risk att bli utsatta för hot eller våld. Mot bland annat denna bakgrund tillkallas en kommitté för att förebygga och motverka hot och våld mot förtroendevalda.

Kommitténs ena huvuduppgift skall vara att kartlägga och analysera förekomsten av hot och våld mot förtroendevalda samt lämna förslag till åtgärder som motverkar och förebygger sådant hot och våld.

Kommitténs andra huvuduppgift skall vara att genom information och utbildning öka medvetenheten och beredskapen på statlig, kommunal och landstingskommunal nivå vad gäller frågor som rör hot och våld mot förtroendevalda.

Riksdagsledamot Berit Högman har förordnats som ordförande i kommittén. Berit Högman har en gedigen politisk erfarenhet och förutom uppdraget som riksdagsledamot, sedan år 2002, har hon tidigare bl.a. varit ordförande i landstingsstyrelsen i Värmlands län under åren 19972002. Berit Högman har även varit representant i Regeringskansliets avslutade informella arbetsgrupp, som hade i uppgift att förebygga och motverka hot och våld mot förtroendevalda i kommuner och landsting.Kontakt:
Stefan Engström
Pressekreterare
08-405 13 44
070-551 90 74
stefan.engstrom@justice.ministry.se

Emma Sterky
Departementsekreterare
08-405 40 49

Berit Högman
Ordförande
070-657 48 20