Justitiedepartementet

Kommitté tillsatt om utredningen om den statliga folkrörelsepolitiken

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 16:09 CEST

Regeringen tillsatte igår, torsdagen den 27 oktober, en utredning om den statliga folkrörelsepolitiken i framtiden. Till särskild utredare utsågs Åsa-Britt Karlsson, kanslichef på Presstödsnämnden och tidigare kanslichef på Centerpartiets riksdagskansli. Utredningen ska pågå till den 30 juni 2007.

Utredningens uppdrag
Utredningen ska lämna förslag om den framtida folkrörelsepolitikens inriktning, omfattning och utformning.

Utredningen ska också föreslå lämpliga åtgärder som rör bidrag och annan finansiering av folkrörelsernas och det övriga föreningslivets verksamhet.

Utredningen ska även lämna förslag om hur statistikförsörjningen inom området kan stärkas och utvecklas samt föreslå hur forskningen om folkrörelserna och det övriga föreningslivet kan utvecklas.

- Det är viktigt att folkrörelsernas arbete inte anpassas eller drivs av stödformerna utan efter målen för folkrörelsepolitiken, säger demokratiminister Jens Orback.

Bidragsgivning och annan finansiering
För folkrörelserna och det övriga föreningslivet är bidrag och annan finansiering grundläggande för deras villkor och förutsättningar. Utredaren ska överväga om det finns behov av gemensamma principer för den statliga bidragsgivningen till folkrörelserna och det övriga föreningslivet.

I dag finansieras folkrörelsernas och det övriga föreningslivets verksamhet även genom dels direkt stöd i form av till exempel avtalsersättningar, gåvor, insamlingar och lotterier, dels indirekt stöd som exempelvis stöd till allmänna samlingslokaler.

Utredaren ska undersöka hur staten kan underlätta för folkrörelserna och det övriga föreningslivet att finansiera sin verksamhet på andra sätt än genom bidrag.

Statistik och forskning
Utredaren ska lämna förslag på hur statistikförsörjningen kan stärkas och utvecklas när det gäller folkrörelserna och det övriga föreningslivet. Syftet är att säkerställa en mer kontinuerlig kunskap på det området.

Utredaren ska också föreslå hur forskningen om folkrörelserna och det övriga föreningslivet kan utvecklas med hänsyn till områdets egna forskningsinsatser.Kontakt:
Olle Eriksson
Pressekreterare
08-405 57 96
0702-71 66 18
olle.eriksson@justice.ministry.se

Åsa-Britt Karlsson
Särskild utredare
070-32 61 500

Berndt Lindholm
Sekreterare i utredningen
08-405 42 07
070-668 76 86