Justitiedepartementet

Kommittéberättelsen 2007

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 16:09 CET

Regeringen överlämnar i dag den årliga redovisningen över kommittéväsendet till riksdagen (Kommittéberättelse 2007, skr. 2006/07:103). Kommittéväsendets huvudsakliga funktion är att ta fram kvalitativa beslutsunderlag för regeringens beslutsfattande i främst lagstiftningsärenden. Ungefär 200 kommittéer är i arbete varje år.

Under året tillsattes 97 kommittéer. 107 kommittéer avslutades. Kostnaderna för kommittéerna minskade från 536 mnkr till 450 mnkr. Av kommittéordförandena var 42 procent kvinnor och 58 procent män, vilket är en jämnare fördelning jämfört med föregående år. Totalt sett är fördelningen inom kommittéväsendet 53 procent män och 47 procent kvinnor. Den största andelen ledamöter återfinns i ålderskategorin 50-59 år (35,7 procent). Totalt sysselsätter kommittéväsendet över 2 900 personer.

- Det är ett omfattande och gediget arbete som bedrivs i kommittéerna men det får inte alltid den uppskattning det förtjänar. Ett gott grundarbete är en viktig del av den beredning som måste föregå kloka beslut i regering och riksdag, säger justitieminister Beatrice Ask i en kommentar.


Kontakt:
Rickard Wessman
pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-261 26 17
rickard.wessman@justice.ministry.se

Anders Lindgren
Ämnesråd
08-405 4756