Evenemangstips

Kommittén Aktionsgruppen för barnkultur - Inbjudan till informationsmöte

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 10:36 CEST

Så stärker vi barnkulturen
Aktionsgruppen för barnkultur presenterar sitt betänkande
”Tänka framåt men göra nu”


Barnkulturen i Sverige är både underdimensionerad och ojämlikt fördelad. Slump och uppväxtvillkor är avgörande för om ett barn får uppleva och själv skapa kultur. Detta visade aktionsgruppens kartläggning av den offentligt finansierade kulturen för barn.* För att nå upp till en nivå som bättre överensstämmer med FN:s barnkonvention, läroplaner och kulturpolitiska mål krävs kraftfulla insatser.

I Aktionsgruppen för barnkulturs betänkande presenteras:

· Vilken kultur barnen själva efterfrågar
· Hur alla barn kan få möta och utöva kultur
· Hur barnkulturen kan finansieras

Tid: Onsdagen den 26 april klockan 15.00
Plats: Rosenbads konferenscenter, entré Drottninggatan 1

Begränsat antal platser. Anmälan till:
Charlotte Carlsson 08-405 39 29 mobil 070-439 58 54, charlotte.carlsson@educult.ministry.se

*Kartläggningen “Det ser lite olika ut…” finns på www.barnkultur.se

För ytterligare information kontakta:
Kommittén Aktionsgruppen för barnkultur
Ku 2004:07
Spektern 103 33 Stockholm
tel 08-405 10 00
mobil 070-439 58 54
info@barnkultur.se
www.barnkultur.se

http://www.barnkultur.se »


Aktionsgruppen för barnkultur är en kommitté utsedd av regeringen. Huvuduppgiften är att lämna förslag på hur barnkulturens ställning kan stärkas.. Aktionsgruppen ska också kartlägga barnkultursverige och lyfta fram kommuner som etablerat former för arbetet med barn och kultur. Arbetet startade hösten 2004 och slutrapporten lämnas den 26 april 2006.