LED & LED

Kommun halverar energiräkningen tack vare LED belysning

Pressmeddelande   •   Maj 29, 2012 14:57 CEST

Av Kristofer Blockhammar

Kommunen har halverat sina energiräkningar och koldioxidutsläpp vid ett av sina mest trafikerade parkeringsplatser genom att installera LED belysning. Detta arbete har utförts som en del av kommunens Koldioxid Management Program, som har levererat energieffektivitetsvinster på över 2 000 000 kronor under de senaste fem åren för kommunens byggnader.

De nya smidiga LED armaturerna som nu installerats i garaget använder 45 % mindre energi än de befintliga belysningssystem som de ersatte, med användningen av de nya ljussensorerna kommer kommunen minska sina energikostnader med mer än 50 % och samtidigt minska sina koldioxidutsläpp med 35 ton per år. Samtidigt har belysningsnivåer och belysningsenhetlighet inom parkeringen förbättrats vilket förbättrar kundupplevelsen och säkerheten på platsen.

LED armaturerna ersatte 230 stycken befintliga 70 watts natriumarmaturer (84 watt med ballast) med energieffektiva 45 watts LED armaturer. Dessa LED armaturer är konstruerade och byggda för att fungera i 60 000 timmar utan underhåll (sju år med 24 timmar om dygnet), vilket sparar ytterligare i minskade underhållskostnader. Målet att minska energianvändningen på parkeringsplatserna med 50 % och samtidigt förbättra övergripande belysningsnivåer har uppnåtts.

Detta initiativ är en av ett antal projekt för energieffektivitet som levererats till kommunens skiftande byggnadsbestånd, inklusive kontor, hallar och skolor m.m. Parkeringsplatser utgör en särskild utmaning, till skillnad från belysningen i andra byggnader, där tonvikten är att släcka och tända ljuset, utformningen av belysningen för ett garage är att få en artificiell belysning som fungerar dygnet runt.

LED belysning ger en möjlighet till lägre energianvändning. Bland alla energieffektivitets förbättringar, har belysningen antagligen den högsta avkastningspotentialen på investeringen.

Information om hur företag använder våra produkter på: http://www.ledochled.se/foretaget/

Led & Led är ledande designer, utvecklare, producent och grossist av professionell LED teknologi och vänder sig till arkitekter, inredare, ljusdesigners, butiker och andra professionella aktörer inom belysning. För att kunna tillhandahålla den senaste LED teknologin tillverkar vi våra produkter efter inkomna order, därav ska våra tekniska produktspecifikationer ses som ett minimum, då vi ständigt utvecklar och förbättrar våra produkter. Utvecklingen inom LED teknologin sker idag i en rask takt, med en ständig teknikförbättring, som vi applicerar till våra produkter. Vi är idag representerade i flera länder, däribland Sverige, Danmark, Norge, Finland, Portugal, England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien, Schweiz, Monaco, Bulgarien, Australien, Ryssland, Ukraina m.fl.