Finansdepartementet

Kommun- och finansmarknadsminister Sven-Erik Österberg kommenterar kommunsektorns goda resultat för 2005

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 10:16 CET

Statistiska centralbyrån har idag publicerat preliminära resultat för kommunerna och hela 94 procent har positiva resultat före extraordinära poster 2005. För landstingen har Sveriges Kommuner och Landsting publicerat motsvarande uppgifter som visar att 85 procent har redovisat positiva resultat. Både för kommuner och landsting redovisas den högsta resultatnivån sedan balanskravet infördes 2000. Sammantaget är resultatet för kommunsektorn före extraordinära poster preliminärt 12,7 miljarder 2005.

- Det är glädjande att så många kommuner och landsting har positiva resultat. Resultatet för kommunsektorn har äntligen nått en nivå som är förenlig med god ekonomisk hushållning, dvs. att man har ett tillräckligt gott resultat för att klara framtida pensionsåtaganden, reinvesteringar m.m. Det finns nu också möjlighet till kvalitetsförbättringar och utveckling av de kommunala verksamheterna, säger kommunminister Sven-Erik Österberg i en kommentar.

- Man får dock inte glömma att många kommuner och landsting har haft underskott under tidigare år och enligt balanskravet så ska detta återställas. Det är viktigt att kommunerna och landstingen kan bibehålla en resultatnivå i enlighet med god ekonomisk hushållning, inte minst mot bakgrund av de utmaningar som de kommunala verksamheterna står inför på sikt avslutar Sven-Erik Österberg.


Kontakt:
Matz Larsson
Pressekreterare
08-405 57 68
070-681 37 02
registrator@finance.ministry.se

Eva Olin
Kansliråd
08-405 36 91