Borås Stad

Kommun och sjukhus i ny samverkan för bättre hälsa hos boråsarna

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 13:55 CET

Samverkan mellan Borås Stad och Södra Älvsborgs Sjukhus kan ge synergier som stärker båda parter. Med det siktet undertecknar kommunchefen Svante Stomberg och sjukhusdirektören Thomas Wallén nu en avsiktsförklaring om samarbete.

De utvecklingsområden man ser för samarbetet är god hälsa bland befolkningen och bra tillgång till sjukvård, men även rekrytering av kompetent personal.

- Vi har hur mycket som helst att arbeta gemensamt med. Det här är starten på något som känns väldigt utvecklingsbart, tycker Svante Stomberg.

Avsiktsförklaringen följer ur ett unikt samspel på ledningsnivå mellan kommun och sjukhus. Det gemensamma agerandet vid trycksårsdagen i november var en ingång till det arbete avsiktsförklaringen syftar till, och som framför allt ska bedrivas på gräsrotsnivå i organisationerna.

För 2014 skapas en handlingsplan som koncentrerar arbetet till insatser för de mest sjuka äldre, och till ungdomar i förskola och grundskola med neuropsykiatriska sjukdomar. Sjukhuset och kommunen ser också möjligheter i att studera varandras arbete på det personalpolitiska området.

- Vi måste gemensamt hitta innovativa och kraftfulla lösningar för att rekrytera och behålla rätt kompetenser, menar Thomas Wallén.

Borås Stad och Södra Älvsborgs Sjukhus har i sin närvårdssamverkan redan en samarbetsform för gemensamma patientgrupper. Avsiktsförklaringen vill nu fördjupa samarbetet kring såväl kompetenser som resurser och arbetsflöden, till gagn för både vårdtagare och medarbetare.

Samarbetet har en långsiktig bas i sjukhusets strategi om vårdens utformning 2020+ och Borås Stads vision 2025. Genom Borås Stads roll i Boråsregionen kan det fördjupade samarbetet även komma andra kommuner i Sjuhärad till del.

Mer information om avsiktsförklaringen och samarbetet genom Svante Stomberg, 0705-81 57 32, och Thomas Wallén, 033-616 10 00.


Borås är bra på att vara stad, årets stadskärna 2011. Vi har storstadens utbud av nöjen, kultur och service — det mesta dessutom i behaglig närhet. Och allt fler upptäcker Borås fördelar. Vi är nu över 105 000 invånare.