Sundsvalls kommun

Kommun och universitet samarbetar för stärkt Sundsvallsregion

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2014 08:00 CEST

Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun satsar 30 miljoner i ett samarbetsavtal för en gemensam utveckling av Sundsvallsregionen.
Hållbar tillväxt och ökad attraktivitet för att rekrytera arbetskraft och studenter till regionen är några av målsättningarna.

Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun har inlett ett samarbete med målet att kunna stärka Sundsvallsregionens identitet och öka attraktiviteten regionalt, nationellt och internationellt.

  - Det är glädjande att vi nått ett strategiskt samarbete som ytterligare stärker kopplingen mellan utbildning, forskning och samhälle samt ökar attraktiviteten hos båda parter. På längre sikt kan det leda till att skapa internationellt uppmärksammad forskning med ledande internationella näringslivspartners, regionalt och nationellt näringsliv, säger Hans-Erik Nilsson, dekan.

Inom ramen för samarbetet kommer olika projekt och samarbeten att stöttas framförallt inom de två områdena, IT – en resurs för utveckling och Kompetens för resurseffektivitet, men även andra inriktningar kan komma i fråga.

Samarbetet är också en del för att nå Sundsvalls kommuns mål i hållbara tillväxtstrategin RIKARE där samarbetsparternas gemensamma styrkor för en ökad konkurrenskraft, förnyelse och hållbar
utveckling i regionen lyfts fram.

  - Jag ser samarbetsavtalet som ett viktigt sätt att stärka Sundsvalls attraktionskraft och profilering som kunskapsstad. Mittuniversitet är en nyckelaktör för Sundsvalls utveckling och en kunskapsdriven tillväxt i vår region och nu fördjupar vi samarbetet genom att ytterligare stärka relationen mellan utbildning, forskning, samhälle och näringsliv, säger Lars Persson (FP) kommunalråd i Sundsvall.

Inledningsvis handlar några konkreta projekt inom samarbetet om mätningar av luftkvaliteten i
stadsmiljö, miljösmart gatubelysning och mätmetoder för att upptäcka tungmetaller i avfall. Här finns också projekt för att knyta den lokala IT-branschen ännu närmare Mittuniversitetet.

Avtalet löper mellan 2015-2017 där båda parter satsar lika stora delar under en treårsperiod - totalt 30 miljoner.

Kontakt:Lars Persson, kommunalråd: 070-666 42 53

Hans-Erik Nilsson, dekan: 070-232 38 08