Assistansboken Sverige AB

Kommun upplever ett stort kvalitetslyft efter en ambitiös satsning på webbutbildningar inom vård och omsorg

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2018 12:03 CEST

Hösten 2016 startade Kramfors kommun en satsning på webbutbildningar inom vård och omsorg. Konceptet man satsade på är framtaget av Harvard som ville digitalisera vissa av sina utbildningar. Man såg en stor vinning i att spela in föreläsningar för att sedan lägga upp dem internet. Man började med att spela in introduktionskurserna. På så sätt kunde eleven gå lektionen när eleven själv kände för det, och lärarna kunde fokusera på de mer avancerade delarna av kursen. Konceptet fanns snart att tillgå i Sverige genom ett utbildningsföretag.

Lärarna är alltså handplockade utifrån specifik spetskompetens och har för maximal pedagogisk effekt anpassat materialet efter målgruppen baspersonal. För att ytterligare säkerställa kvaliteten har eleven möjlighet att betygsätta genomgången utbildning. Utbildningarna uppdateras vid behov vid exempelvis lagändringar etc.

Efter nästan ett år, d.v.s under hösten 2017, genomförde Kramfors kommun en medarbetarundersökning för att verifiera effekten av satsningen. Av 234 deltagare svarade 61% på frågorna. 

  • Ca 80% av medarbetarna hade gjort 6 utbildningar eller fler (I licensen ingick 29 utbildningar med olika teman inom vård och omsorg. Mer information om utbildningarna hittar du här
  • 98% av medarbetarna tyckte att utbildningar var intressanta
  • 95% av medarbetarna tyckte att utbildningarna tagit upp sådant som de kan ha nytta av i sitt arbete.
  • 92% av medarbetarna tyckte att det var lätt att använda Kunskapsboken.se
  • 85% av medarbetarna tyckte att denna form av utbildning via dator ä bra.

Vidare har verksamheten haft möjlighet att följa upp medarbetarnas framfart på verksamhetsnivå, gruppnivå samt individnivå. Genom personalöverblicken kan chefspersonal delegera utbildningar till lokala verksamhetsområden internt i verksamheten för att tillse att rätt kompetenshöjning sker på rätt plats.

Kramfors kommuns verksamhetsutvecklare Sten Lindström säger att "- Sammantaget så ser vi en rejäl kompetenshöjning i verksamheten" samt att det finns en hel del medarbetarna som har valt att gå kurser i utbildningskatalogen som de inte har blivit tilldelade utav någon chef, utan tagit kursen på eget initiativ. I genomsnitt har Kramfors kommuns medarbetare som har tillgång till utbildningskatalogen gått 8.5 utbildningar vilket naturligtvis är fantastiska siffror, det haglar med andra ord diplom i Kramfors.  

I licensen ingår nämligen samtliga utbildningar som utbildningsbolaget producerar varpå de blir tillgängliga för medarbetarna, vilket idag innebär närmare 30 tillgängliga utbildningar. När en utbildning väl är färdigproducerad publiceras den och blir tillgänglig för samtliga personer som har en licens för baspersonal. Det är ämnen som lex Sarah, lågaffektivt bemötande, grundläggande brandskydd, ABC akutsjukvård, anhörigperspektivet, arbetsmiljö, barnkonventionen, barns behov i centrum, FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, genomförandeplan, läkemedelshantering m.m.    

På ett enkelt och smidigt sätt kan nu verksamheter inom vård och omsorg leverera streamade utbildningar med en hög kvalité till alla sina medarbetare oavsett var i landet de bor. Kunskapsboken.se arbetar med de bästa utbildarna inom vård och omsorg vilket innebär att vi kan erbjuda utbildningar med spetskompetens. Till en fast kostnad per anställd får verksamheterna tillgång till hela vårt utbildningssortiment med möjligheten att branda portalen med er egna logga och era egna färger. Utöver detta har våra kunder möjlighet att själva kliva in i studion och t.ex spela in en värdegrundsutbildning för företaget, företagspolicy eller vilket budskap man nu känner är relevant för den egna verksamheten.