Kommunal

Kommunal: Konkreta förslag för att motverka våld i nära relationer

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 08:40 CET

Idag anordnas ett seminarium om våld i nära relationer på Polstjärnans konferenscenter på Sveavägen 77 i Stockholm. Medverkar gör bland andra jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, författare och journalist Maria Sveland, Kommunals ordförande, Annelie Nordström och IF Metalls ordförande Stefan Löfven. Seminariet börjar klockan 10:00.

Kommunal har ett antal konkreta förslag för att motverka våld i nära relationer och ge stöd till de som blivit utsatta:
• Arbetsgivarens ansvar att förebygga, motverka och hantera konsekvenserna av våld i nära relationer ska skärpas. Därför vill Kommunal att Arbetsmiljöverket tar fram en ny arbetsmiljöföreskrift (AFS) eller uppdaterar en befintlig med området våld i nära relationer. Precis som att en arbetsgivares rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering (enligt 13§ i AFS 1994:1) omfattar insatser vid alkohol- och drogmissbruk borde de också omfatta våld i nära relationer - oavsett om det handlar att den anställda misshandlar eller blir misshandlad av någon i sin närhet.

• Alla arbetsgivare ska satsa på kompetensutveckling, i första hand för personalansvariga men också anställda – inte minst de som möter andra människor i sitt arbete, och ha tydliga rutiner kring hur man kan förebygga, motverka och hantera konsekvenserna av våld i nära relationer. Till exempel kan arbetsgivare i sina kartläggningar och analyser kring de anställdas sjukfrånvaro särskilt uppmärksamma fysisk och psykisk misshandel.

• Fackförbund och arbetsgivare ska samverka med varandra men också med andra samhällsaktörer i arbetet att förebygga, motverka och hantera konsekvenserna av våld i nära relationer. Kommunal kommer till exempel inom ramen för FAS – Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan, som är det avtal som slutits centralt mellan Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer inom den kommunala sektorn, att driva kravet på att upphandlad företagshälsovård ska ha kompetens inom området för våld i nära relationer.

• Alla fackförbund bör genom sin försäkring erbjuda kostnadsfri professionell hjälp till medlemmar och deras anhöriga om de har blivit utsatta för våld av någon i sin närhet. Idag är det bara Kommunal som erbjuder detta.

Kommunal / 104 32 Stockholm / Besöksadress: Hagagatan 2
Tel: 010-442 70 00 / www.kommunal.se