Landsbygdsdepartementet

Kommunal konsumentvägledning lönsam

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2004 15:31 CEST

Den kommunala konsumentvägledningen är samhällsekonomiskt lönsam. Den slutsatsen dras i en rapport från forskare vid Göteborgs universitet som har gjorts på uppdrag av Jordbruksdepartementet.

-Jag har aldrig tvivlat på nyttan med den kommunala konsumentvägledningen, säger konsumentminister Ann-Christin Nykvist. Den rapport som nu redovisas ger mig ytterligare starka argument för en utvecklad konsumentvägledning.

I rapporten har det svenska folkets betalningsvilja för den kommunala konsumentvägledningen undersökts.

En försiktig uppskattning visar att de tillfrågade är villiga att betala minst 280 kronor i ytterligare skatt per år för att ha en kommunal konsumentvägledning som motsvarar en heltidsanställd konsumentvägledare per 40 000 invånare.

Betalningsviljan en fördubbling av tillgängligheten är i genomsnitt ytterligare 70 kronor per år.

Den kommunala konsumentvägledningen, med en omfattning om en konsumentvägledare på 40 000 invånare, kostar i genomsnitt fem till tio kronor på invånare och år enligt tidigare beräkningar.

- Resultaten visar att den kommunala konsumentvägledningen är mycket samhällsekonomiskt lönsam och att det också vore samhällekonomiskt lönsamt att bygga ut den befintliga kommunala konsumentvägledningen.

När man bryter ner resultaten på grupper visar det sig att de som har en högre betalningsvilja än andra är personer med låg inkomst, äldre personer, gifta/sambos, personer med arbete och de som tidigare varit i kontakt med konsumentvägledningen.

- Jag kommer nu att agera kraftfullt för att konsumentvägledningen ska finnas i hela landet genom att argumentera för den samhällsekonomiska nyttan och att den bidrar till att öka välfärden.

Läs hela rapporten på www.jordbruk.regeringen.se


Kontakt:
Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
registrator@agriculture.ministry.se