Finansdepartementet

Kommunal medverkan i landstingens sjuktransporter

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2004 13:07 CEST

Kommunernas befogenheter utvidgas inom området för sjuktransporter. Det föreslår regeringen i en proposition som i dag överlämnades till riksdagen.

I propositionen föreslås en ny lag om vissa kommunala befogenheter i fråga om sjuktransporter. Förslaget innebär att kommuner ges möjlighet att träffa avtal med landsting om att utföra sjuktransporter. Kommuner ges även möjlighet att ingå avtal med landsting om att utföra hälso- och sjukvård i väntan på sådana transporter. Verksamhet som kommuner bedriver med stöd av lagen får bedrivas utanför den egna kommunens gränser. Verksamheten ska drivas på affärsmässiga grunder.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2005.


Kontakt:
Ulrika Borg
Pressekreterare
08-40515 99
070-575 15 99
registrator@finance.ministry.se

Klara Cederlund
Rättssakkunnig
08-4051842