Kommunal

Kommunal och Lärarförbundet överens

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2003 15:57 CEST

Föräldrarnas rätt att välja antingen förskola eller familjedaghem ska säkerställas och skollagen måste förtydligas på den punkten, anser Kommunal och Lärarförbundet i ett gemensamt dokument om skollagskommitténs förslag om förskolan.

Förbunden understryker att kommitténs förslag inte ändrar på förutsättningarna att anställa barnskötare i förskola och fritidshem. Att arbetslagen innehåller förskollärare och barnskötare påverkas inte heller av förslaget. Det är viktigt att kommunerna kräver att barnskötarna har utbildning.

Förslaget att förskolan blir en egen skolform liksom att lagen ska använda enhetliga termer som är gemensamma för alla skolformer, t ex undervisning och elev, får förbundens stöd.

Detta får inte innebära att synen på barnen eller på förskolans verksamhet förändras, något som tydligt måste markeras i regeringens motivtext till lagen. Den nuvarande läroplanen är en god grund för förskolans fortsatta utveckling. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet, anser Kommunal och Lärarförbundet.

-Statsmakterna kan rimligen inte bortse från de här synpunkterna eftersom de kommer från båda facken inom förskolan. Jag förutsätter att de finns med i den kommande propositionen, säger Kommunals förbundsordförande Ylva Thörn.

Dokumentet finns på www.kommunal.se

Ytterligare upplysningar: Elisabeth Brolin 070-629 03 32
Pressombudsman Fredrik Runsiö 08-728 29 55, 070-629 03 36
Pressekreterare Karl Ola Nilsson 08-728 28 87, 070-630 80 04
Pressekreterare Ida Lindqvist 08-728 28 63, 070-227 22 86 Fax: 08-30 45 52.