Kommunal

Kommunal om förslaget till ändring i djurskyddslagen

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2005 14:24 CEST

Minkar i fångenskap ska få möjlighet att bete sig naturligt. Fackförbundet Kommunal ställer sig därför bakom förslaget att djurskyddslagen bör ändras.

Om förslaget till ändring i djurskyddslagen genomförs kommer det troligtvis få ekonomiska konsekvenser för näringen. I förslaget ingår därför att de företag som tvingas sluta med sin verksamhet får ersättning för bland annat förlorad arbetsersättning och rivning av anläggningar. Kommunal anser att även anställda inom näringen ska kompenseras och erbjudas utbildning om de förlorar sin anställning.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Tommy Nilsson, Kommunal Skåne
Tel: 0708- 21 30 87


Besök vår hemsida
http://www.kommunal.se