Kommunal

Kommunal: Omvårdnadslyftet missar målet

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 13:56 CET

Idag preciserade regeringen det så kallade omvårdnadslyftet. Det innehåller 1 miljard kronor under fyra år till kompetenshöjande insatser för personal inom äldreomsorgen, undersköterskor och vårdbiträden, de allra flesta medlemmar i Kommunal.

- Det är såklart bra med mer pengar till äldreomsorgen men tyvärr missar regeringen målet. Grundproblemet är att äldreomsorgen inte är en attraktiv bransch att jobba i vilket gör att många som saknar yrkesutbildning anställs, säger Annelie Nordström, förbundsordförande i Kommunal.

- Det finns ett enormt behov av utbildad personal inom äldreomsorgen. Behovet ökar allt mer i framtiden när allt fler blir äldre och behöver vård och omsorg och många av dagens medarbetare går i pension. Utmaningen är att se till så att fler vill jobba där och skaffar sig den rätta utbildningen, fortsätter Annelie Nordström.

- Regeringen angriper symtomet och inte själva problemet. Kraft och pengar bör istället användas för att skapa bättre villkor för de som jobbar inom äldreomsorgen. Det handlar såklart om lön. Medellönen är flera tusen lägre än för exempelvis industriarbetare. Men det handlar också om dåliga arbetstider, tät helgtjänstgöring och uppdelade arbetspass. Tre timmar på morgonen, ledig mitt på dagen och fem timmar på eftermiddagen-kvällen. Vem vill jobba så?, fortsätter Annelie Nordström.

- Sist men inte minst måste vi komma åt problemet med hög andel timavlönade, visstidsanställningar och det ofrivilliga deltidsarbetet inom äldreomsorgen. 6 av 10 jobbar deltid i äldreomsorgen. Vi vill att man lagstiftar om rätten till heltid för omvårdnadssektorn, säger Annelie Nordström.

- Slutsatsen är enkel, bättre villkor och anställningar i äldreomsorgen ökar statusen där vilket i sin tur leder till ökad konkurrens om platserna och möjligheter att få utbildad personal. Endast så kan vi se till så att äldre får en bra omsorg även i framtiden, avslutar Annelie Nordström.


Intressanta siffror om äldreomsorgen
• Fram till år 2030 kommer behovet av anställda öka med 110 000 personer inom hälso- och sjukvården och med 150 000 personer inom äldreomsorgen för att klara de demografiska förändringarna när allt fler äldre. Det slår igenom genom att både många pensioneras som idag jobbar i sektorn och att allt fler äldre har vård- och omsorgsbehov.
• År 1980 sökte 18 000 ungdomar vårdlinjen. 2009 påbörjade 4 313 personer det som idag kallas omvårdnadsprogrammet.
• Var tredje person som söker till gymnasiet skulle behöva söka omvårdnadsprogrammet för att klara av framtidens behov.
• Om deltidsarbetet inom denna sektor minskade till samma nivå som på övriga arbetsmarknaden skulle rekryteringsbehovet minska med 180 000 personer.
• Mer än var fjärde anställd inom vården vill jobba fler timmar.
• 48 procent av Kommunals medlemmar arbetar deltid.
• 9 av 10 deltidsarbetande medlemmar är kvinnor
• 6 av 10 inom äldreomsorgen jobbar deltid

Kommunal / 104 32 Stockholm / Besöksadress: Hagagatan 2
Tel: 010-442 70 00 / www.kommunal.se