Kommunal

Kommunal Skåne vill skilja förtroendevald från sina uppdrag

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2005 16:26 CEST

Kommunal Skåne vill skilja Håkan Ask, ordförande i brandkårssektionen i Malmö, från sina uppdrag i Kommunal, eftersom han inte kan företräda medlemmarna och tillvarata deras fackliga intressen.

- Det här är en unik åtgärd som vi tvingas ta till för medlemmarnas bästa. Håkan Ask har lett in sektionen i en återvändsgränd där den saknar all facklig kraft, säger Gullbritt Adolfsson, ordförande i Kommunal Skåne.

Avdelningens kritik är att sektionsstyrelsen under Asks ledning inte följt arbetsrätt, förhandlingsordning och MBL. Istället har styrelsen och Ask personligen upprepade gånger polisanmält arbetsgivaren när man inte fått gehör för sina krav.

- Det har lett till att arbetsgivarna inte vill ha med sektionen att göra och hur ska man då kunna bedriva en facklig kamp? Förtroendet för hela Kommunal försvagas av detta, säger Gullbritt Adolfsson.

Håkan Ask har vidare inte följt demokratiskt fattade beslut och aktivt arbetat mot Kommunals syn på jämställdhet.

Avdelningsstyrelsen behandlar i morgon tisdag frågan om att be förbundsstyrelsen besluta att skilja Håkan Ask från sina fackliga uppdrag inom Kommunal. I dag, måndagen den 24 oktober, informeras sektionsstyrelsen och medlemmarna om avdelningens avsikter.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Gullbritt Adolfsson, Kommunal Skåne
Tel: 0708-21 30 80

Besök vår hemsida
http://www.kommunal.se