Kommunal

Kommunal svarar på SKL:s kritik om plusjobben

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 15:56 CEST

- Det är genant och vittnar om bristande självinsikt när Sveriges kommuner och landsting skyller på Kommunal. Om SKL hade informerat sina kommuner och landsting om de regler som gäller i det beslut riksdagen fattade och utifrån den information man tidigt fick från Kommunal hade situationen idag sett helt annorlunda ut. Istället valde SKL att informera om att det inte krävdes avtal för att kunna starta arbetet med plusjobb, säger Lasse Thörn, chef för enheten för arbetsrätt och kollektivavtal på Kommunal.

- Problemet har varit att kommuner och landsting inte har förstått riksdagens beslut och syftet med åtgärden. Plusjobb är en unik arbetsmarknadsåtgärd med tre parter. Fackets uppgift är att säkerställa att det inte sker undanträngningseffekter så att plusjobb ersätter ordinarie jobb. Sen vill och kan vi som parter tillsammans vara med och stärka en grupp arbetslösa genom att öka deras möjligheter att komma in på arbetsmarknaden, fortsätter Lasse Thörn

Kommunal har hittills tecknat 238 avtal med arbetsgivare. Ytterligare 50 avtal är på gång att tecknas. Om alla plusjobb tillsätts som finns i avtalen så blir det långt över 20 000 plusjobbare vilket är klart över målet från regeringen .

- Kommunal är beredda och intresserade att medverka till att utveckla svensk arbetsmarknadspolitik genom åtgärder med kvalitet där parterna tar ett större ansvar. Nu är nästa steg att vi tillsammans ser till att de personer som finns i plusjobb får kompetensutveckling så att deras anställningsbarhet motsvarar arbetsgivarnas krav och att de därigenom får chansen att få en ordinarie anställning så fort som möjligt, avslutar Lasse Thörn.Besök vår hemsida
http://www.kommunal.se