Eskilstuna kommun

Kommunala grundskolor erbjuder internationell utbildning kommande läsår

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2014 14:59 CEST

Från och med höstterminen erbjuder Tegelviken och Skogstorpsskol kurser från Cambridge
International Examinations, vilka följer en internationell kursplan och ger en internationell examen.

På Tegelviken erbjuds elever i högstadiet tvååriga, engelskspråkiga Cambridgekurser i engelska och Global perspectives. Samtliga elever i årskurs 6 respektive 8 kommer ha möjlighet att välja kurserna och dessa kommer erbjudas inom ramen för elevens val. Kursernas innehåll kompletterar ordinarie kursplan genom breddning och fördjupning och kommer ge eleverna nya perspektiv och utmaningar.

På Skogstorpsskolan erbjuds elever i högstadiet tvååriga engelskspråkiga Cambridgekurser i engelska och matematik. Samtliga elever i årskurs 8 respektive 9 kommer ha möjlighet att välja kurserna och dessa kommer erbjudas inom ramen för elevens val. Skogstorpsskolans år 9 prövar med att genomföra utbildningen med ökad studietakt under ett år.

Cambridge International Examinations är en del av Cambridge Assesment som i sin tur är en del av Cambridge University. Cambridge International Examination har internationella utbildningar och examina i mer än 160 länder runt om i världen.

Kurserna kommer att ledas av kvalificerad personal med stöd och fortbildning direkt från Cambridge International Education. Bedömning och betygsättning sker utifrån internationellt fastslagna kriterier och i vissa fall direkt administrerade av Cambridge International Education.

För ytterligare information kontakta rektor Johan Lindeberg, 070-086 63 84 eller rektor Catrin Lundberg, telefon 073-950 60 45.

Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Vi är också stolta över att vi 2012 utsågs till Sveriges miljöbästa kommun och Årets studentstad. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.