Rädda Barnens Ungdomsförbund

Kommunalråd får tomma julklappar av RBUF Eskilstuna

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2012 14:15 CET

Rädda Barnens Ungdomsförbund i Eskilstuna har idag skickat julklappar till kommunalråden Jimmy Jansson, Magnus Johansson och Maria Chergui. Men julklapparna är tomma – sånär som på en lapp där det står ”Alla barn har inte råd att fira jul – Stoppa barnfattigdomen!”. Med den uppmaningen vill förbundet få politiker att tänka till och ta sitt ansvar för den höga barnfattigdomen.

- Att leva i barnfattigdom kan innebära att man inte kan följa med på skolutflykter, ha en meningsfull fritidsaktivitet eller fira jul såsom andra barn, säger Alexandra Wittgren, RBUF Eskilstuna. I det långa loppet lider man större risk att utsättas för våld i hemmet och få sämre hälsa.

I Eskilstuna lever 21,5% av barnen i kommunen i familjer med låg inkomstandard. 19% av alla barn oroar sig för sin familjs ekonomi. RBUF Eskilstuna menar att det är orimligt att låta den bördan hamna på barn. Kommunen måste ta sitt ansvar och skapa en kommunal handlingsplan mot barnfattigdom.

-Barnfattigdom innebär diskriminering på grund av ens föräldrar ekonomiska situation, både på kort och lång sikt, och det bryter mot Barnkonventionen, säger Alexandra.

Kontakt

Alexandra Wittgren

0739379530


Vi är en unik barnrättsorganisation. Nästan 5000 barn och unga mellan 7 och 26 år är medlemmar i Rädda Barnens Ungdomsförbund. Det gör oss till en av de större ungdomsorganisationerna i Sverige.

Vi arbetar för att det som står i FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, ska bli verklighet. Vårt arbete bedrivs lokalt, nationellt och internationellt, i våra olika grupper och genom samarbeten med andra.

Vårt högsta beslutande organ, förbundsårsmötet, samlar ett hundratal medlemmar som bestämmer över våra styrdokument. I dem regleras all vår organisering och verksamhet och vilka krav som vi ska ställa på makthavare och vilka frågor som vi ska prioritera främst i vårt arbete.

På detta sätt arbetar vi tillsammans för det som vi tror allra mest på. Genom att vi själva är barn och unga utgår vi från vår verklighet och vad som vi vet är bäst för oss. Vi är det enda ungdomsförbundet i Sverige som arbetar för barns och ungas rättigheter utan att vara bundna till ett parti. Det gör oss unika.