Kristdemokraterna i Sigtuna kommun

Kommunalråd, tjänstledig från Coop, motarbetar ICA-etablering

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2010 10:54 CEST

Kommunstyrelsens ordförande, Anders Johansson (S), tjänstledig verkställande direktör för Coop Norrort, har själv personligen agerat i ett ärende angående omlokalisering av ICA Maxi, detta trots uppenbart och synnerligen allvarligt jäv.                                                                                

Vi inom den borgerliga oppositionen i Sigtuna kommun har så sent som för någon vecka sedan nåtts av fullt trovärdig information med innebörden att ledningen för ICA Maxi (Arlandastad) för ganska länge sedan, och dessutom mycket tydligt har meddelat kommunledningen att de absolut inte är intresserade av etablera sig i Märsta centrum, och att de istället som en mycket intressant lokaliseringsmöjlighet överväger en tomt gränsande till Coop Extra.

Socialdemokraterna och deras stödpartier har de senaste månaderna - trots vetskapen om detta - låtit påskina att motsatsen gäller.

I ärendets handläggning har dessutom kommunalrådet Johansson medverkat personligen i en dominerande roll, detta alltså trots att han i det civila är vd för Coop Norrort.

Hela kommunfullmäktige har följaktligen förts bakom ljuset vad gäller Märsta Centrum, och jag känner mig dessutom personligen kränkt, detta eftersom jag i och med beskedet att ICA inte avser etablera sig i Märsta centrum grovt vilseletts av kommunalrådet Anders Johansson då jag för några veckor sedan i fullmäktige röstade för hans förslag angående både Märsta och Valsta centrum.

Johansson framhärdar dessutom nu i att försöka påskina att ICA visst vill etablera sig i Märsta centrum, och så sent som i söndags hävdar han fortfarande i ett mejl till lokala media att ”kommunledningen tror att ett Kvantum eller en komprimerad Maxi får plats i Märsta centrum”. 

Påståendet är ju fullständigt nonsens – Johansson vet ju uppenbarligen sedan länge att så inte alls är fallet, detta eftersom ICA ju klart meddelat honom detta. Det är nu uppenbart för alla som vill se seriöst på helheten att det är en helt annan lokalisering som ICA är intresserade av, och därtill en lokalisering som på många sätt långsiktigt kan lyfta hela Märsta.

De lokaliseringsalternativ ICA överväger ligger då sannolikt i direkt närhet till Coop Extra, och det är därför inte långt till misstanken att Johansson (s) agerat i Coops intresse snarare än kommunens i sina försök - att så här före ett osäkert val - om möjligt avstyra detta. (Anm. Johansson är tjänstledig från uppdraget som verkställande direktör för Coop Norrort)

Att Johansson själv lagt sig i detta ärende är tveklöst jäv av allvarligaste tänkbara art, och det vet Johansson naturligtvis mycket väl. Ändå har han tydligen själv gett sig in i ärendet, och han kallar nu dessutom alliansens ganska självklara förslag att kommunen skall lyssna på ICA för ”befängt, ogenomtänkt och okunnigt”.

Än värre blir det, om fler än jag i fullmäktige uppfattat ärendena om Märsta och Valsta centrum som sammanhängande. Hade jag inför omröstningen i fullmäktige känt till ICA’s inställning hade jag naturligtvis röstat för att skjuta upp beslutet om kommunens köp av Valsta centrum tills dess vi fått klargjort hur helhetsbilden kommer se ut vad gäller handeln i Märstas närhet - allt annat vore ju direkt oansvarigt!

Jag, och antagligen de flesta kommunfullmäktigeledamöterna med mig, har alltså med berått mod lurats av kommunstyrelsens ordförande Anders Johansson att fatta ett beslut om att investera omkring 60 miljoner av kommunens pengar i att köpa det svårt nedgångna Valsta centrum på helt falska grunder.

Vi kommer inom Alliansen Sigtuna kommun naturligtvis de närmaste dagarna att diskutera hur vi skall hantera denna besvärliga situation. Så här får det ju bara inte gå till.

Michael Harvey

Gruppledare Kristdemokraterna i Sigtuna

Tel: 0708 682 955

michael.harvey@kristdemokraterna.se