Socialdemokraterna i Uppsala

Kommunalråden om (S)kuggbudgeten för Sverige

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2012 10:51 CEST

Uppsala brottas med stigande arbetslöshet, hög ungdoms- och långtidsarbetslöshet och många unga som hoppar av gymnasiet. Tillväxten och välfärden i Uppsala är beroende av att fler kommer i arbete. I Socialdemokraternas budget för 2013 presenteras breda insatser för att bryta arbetslösheten, stärka hushållens efterfrågan och ta Sverige mot full sysselsättning. Sveriges innovationsklimat ska stärkas och därmed skapa förutsättningar för nya jobb att växa fram. Staten föreslås ta över ansvaret för den andra sjuklöneveckan, ett nytt klimatinnovationsprogram ska etableras, strategisk samverkan mellan staten och Sveriges framtidsbranscher främjas och kapitalförsörjningen till nyföretagare förbättras. Det här är förslag som de socialdemokratiska kommunalråden i Uppsala, Marlene Burwick och Erik Pelling, välkomnar.

– Ingen ung person ska behöva gå arbetslös mer än 6 månader. Alla arbetssökande ungdomar utan fullgjord gymnasieutbildning ska erbjudas ett utbildningskontrakt där man tar gymnasieexamen. Förslaget innehåller en bred satsning på yrkesintroduktionsjobb. Så ska ungdomsarbetslösheten knäckas, säger kommunalrådet Erik Pelling (S)

När resultaten i skolan sjunker investerar vi socialdemokrater i mindre klasser, satsar på lärarnas kompetens, läxhjälp och inför skolplikt för de som behöver det på sommaren. Budgetförslaget innehåller närmare 30 000 utbildningsplatser inom Yrkesvux, Komvux, Yrkeshögskola samt Högskola och Universitet. Det är en kraftfull satsning på det livslånga lärandet, säger kommunalrådet Marlene Burwick (S).

– Satsningen på mindre klasser i lågstadiet och åtgärderna mot ungdomsarbetslösheten ligger väl i linje med de förslag vi lagt lokalt i Uppsala. Och ändå en större buffert än regeringen för att kunna stötta kommunerna om lågkonjunkturen förvärras. Ett framtidsinriktat och ansvarsfullt budgetförslag. Om två år kan det bli verklighet, avslutar kommunalrådet Marlene Burwick (S).

Kontakt:

Marlene Burwick, kommunalråd

Mobil 076-761 83 66

Erik Pelling, kommunalråd

Tel 018-727 13 18