Sigtuna kommun

Kommunalrådet Anders Johansson (S) kritiserar Venngarn. ” En skamfläck för Sigtuna kommun”.

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 14:39 CET

 

På Venngarns slott i Sigtuna kommun pågår sedan flera år en verksamhet som innebär att ägaren hyr ut undermåliga bostäder till personer som till stor del placerats där av andra kommuner och vars boende bekostas med skattemedel.

 

Förhållandena för de boende har successivt förvärrats, vilket kommit till uttryck bl.a. i ett flertal anmälningar till Hyresgästföreningen och Sigtuna kommun.

 

Kommunstyrelsens ordförande Anders Johansson (S) säger i en kommentar:

 

– Den verksamhet som bedrivs på Venngarn är en skamfläck för vår kommun. Ägaren skor sig på människor som befinner sig i en utsatt situation genom att ta ut skyhöga hyror för ett undermåligt boende. Och de kommuner som placerar sina klienter på Venngarn utan att ens ha tagit reda på hur förhållandena är där ger uttryck för en cynism och en ansvarslöshet gentemot enskilda människor som jag trodde att man inte längre skulle behöva se. Dessutom innebär det en grav misshushållning med skattebetalarnas pengar.

 

– Sigtuna kommun medverkar inte till att personer i behov av bostad placeras på Venngarn och vi anser att andra kommuner genast måste upphöra att göra det.

 

– Min uppfattning är att förhållandena på Venngarn är så allvarliga att det finns grund för tvångsförvaltning. Enligt vad jag förstått har Hyresgästföreningen också gjort en ansökan om det. Jag ställer mig klart och tydligt bakom den ansökan.

 

För mer information kontakta:

Anders Johansson (S), kommunalråd 073 633 87 85

Sofia af Geijerstam, presskontakt Sigtuna kommun 073 661 35 59