Båstads kommun

Kommunalrådet Anette Åkesson, Båstad, leder SKL:s programberedning om skatter och välfärdens finansiering

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 14:01 CEST

Presskontakt:
Nina Gregoriusson, informatör
Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20


Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inrättat en programberedning om skattebaserna och välfärdens långsiktiga finansiering. Arbetet kommer att ledas av Anette Åkesson (m), kommunstyrelsens ordförande i Båstad.

Kommunalrådet Anette Åkesson är sedan i mars 2007 ersättare i styrelsen för det nybildade förbundet Sveriges Kommuner och Landsting.

Uppdraget för den beredning hon ska leda är att bedriva ett programarbete om hur kommunernas och landstingens åtaganden ska betalas i framtiden.

Hur bör finansieringen utformas för att värna den kommunala självstyrelsen? Finns det utrymme för finansiering med brukaravgifter? Kan obligatoriska eller frivilliga försäkringar komplettera skatteintäkterna? Finns det områden som kan överföras till privat finansiering?

Det är frågor som beredningen bland annat ska belysa, enligt direktiven från Sveriges Kommuner och Landsting.

Andra frågor som kommer att tas upp är om skattebaserna behöver omfördelas mellan stat och kommun? Beslut inom EU och dess medlemsländer kan också påverka utvecklingen.

Aktuella frågor i Båstad
- Det känns mycket spännande att ha fått det här uppdraget. Vi kommer att arbeta med frågor som ligger mig varmt om hjärtat och som på olika sätt varit aktuella i Båstad. Vi har en speciell struktur med ett stort antal sommarhushåll och många äldre, vilket gör att vi kommer att ha stor nytta av att få de här frågorna belysta, säger Anette Åkesson.

Bakgrunden till uppdraget är Sveriges åldrande befolkning, den medicinska utvecklingen och stigande privat konsumtion. Om ett decennium kommer behoven av vård och omsorg att växa kraftigt, konstaterar Sveriges Kommuner och Landsting.

Anspråken och kraven på den kommunala verksamheten kommer att växa mer än intäkterna med dagens finansieringsmodell. Effektiviseringar kommer på sikt inte att räcka till.

Frågan om finansieringsformer samt alternativ till skattefinansiering har tidigare tagits upp i Svenska Kommunförbundets skattebasberedning och i Landstingsförbundets ekonomiberedning.

Arbetet kommer nu att fördjupas och vidareutvecklas i den nya programberedning, som Anette Åkesson kommer att leda.

Senast i november 2007 ska gruppen återkomma till styrelsen med en handlingsplan och tidplan för det fortsatta arbetet. Tanken är också att arbetet ska leda till en bred debatt.

Ledamöter i programberedningen om skattebaserna och välfärdens långsiktiga finansiering:

Anette Åkesson (m), Båstads kommun, ordförande
Björn Mårtensson (s), Ovanåkers kommun
Kent Lewén (fp) Karlskrona kommun
Anders Sellström (kd) Umeå kommun
Åke Hillman (s), Västerås kommun
Bo Leinerdahl (v), Järfälla kommun
Ann-Catrin Lofvars (mp) Landstinget Dalarna.

För ytterligare information, kontakta kommunstyrelsens ordförande Anette Åkesson (m) 0431 - Tel 0431-770 09 eller 070-649 70 09.