Sigtuna kommun

Kommunalrådet i Sigtuna skrev till ambassadör om problemet med s k irländska asfaltsläggare

Pressmeddelande   •   Jul 20, 2009 12:17 CEST

Kommunalrådet Anders Johansson (S) skrev brev till Storbritanniens ambassadör angående problem med de så kallade irländska asfaltläggarna. Svaret kom snabbt - nu träffar han ledande företrädare från ambassaden för fortsatt dialog.

Sigtuna kommuns kommunalråd Anders Johansson (S) har tröttnade på de problem som de så kallade irländska asfaltläggarna har orsakat kommunen och dess invånare vid ett flertal tillfällen under de senaste åren. För att uppmärksamma problemen för deras hemlands myndigheter skrev Anders Johansson (S) brev till den brittiske ambassadören i Stockholm, Andrew Mitchell. De så kallade irländska asfaltläggarna kommer huvudsakligen från Nordirland och kör brittisk registrerade fordon.

I brevet till den brittiske ambassadören framhåller kommunalrådet Anders Johansson (S) de problem som de brittiska medborgarna har orsakat invånarna i kommunen. Det handlar exempelvis om olaga intrång och miljöbrott. Brevet avslutas med ett krav på att Storbritannien genom sina myndigheter vidtar åtgärder så att problemen inte återuppstår på nytt. Brevet sändes även till svenska Utrikesdepartementet för kännedom.

Svaret från Hennes Majestäts ambassadör kom snabbt. Ambassadör Mitchell sänder ut en ledande representant från konsulära avdelningen till Sigtuna kommun för ett möte med kommunalrådet Anders Johansson (S).

- Jag vill inte se dessa problem en gång till. Förutom att de så kallade irländska asfaltläggarna ägnar sig åt tvivelaktigt arbete har det tidigare visat sig att de använt sig av stulna fordon. Nu har de begått miljöbrott och olaga intrång. Den nedskräpning de åstadkommit på Rävsta camping har varit förfärlig och kommunen har varit tvungen att sanera området vid två tillfällen. Dessa personer svärtar ner Storbritanniens rykte i Sverige och inte minst av det skälet finns det anledning för den brittiske ambassadören att vidta åtgärder, säger kommunalrådet Anders Johansson (S) i en kommentar.

- Jag uppskattar den brittiske ambassadörens snabba reaktion och tar emot en representant från deras konsulära avdelning inom två veckor. Det är tillfredställande att jag får framföra mina och invånarnas synpunkter direkt till representanter för den brittiska staten, avslutar kommunalrådet Anders Johansson (S).

Brevet till Storbritanniens ambassadör i Sverige och hans svar bifogas.

För ytterligare information:

Kommunalrådet Anders Johansson (S), mobil: 073633 87 85