Kristdemokraterna i Sigtuna kommun

Kommunalrådet Johansson desperat - polisanmäler kristdemokrat

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2010 09:55 CEST

Det är naturligtvis tragiskt ett en erfaren och så högt uppsatt politiker som det socialdemokratiska kommunalrådet Anders Johansson inte tål saklig kritik, utan tar till en så desperat och ovanlig åtgärd som att polisanmäla en politisk motståndare för förtal.

Samtidigt är det bra att strålkastarljuset nu riktas mot att de långvariga missförhållandena som drabbat politiken i Sigtuna, och att rättsväsendet inom kort får granska det som sker. Det råder tyvärr sedan länge ett kraftigt demokratiskt underskott och ett mycket obehagligt politiskt klimat i Sigtuna.

Vad gäller frågan om att Johansson varit allvarligt jävig i det aktuella fallet med en möjlig kommande omlokalisering av kommunens största ICA Maxi, så är jag ingalunda ensam i min uppfattning att det tveklöst är på det sättet.

Anders Johanssons utläggning på sin blogg med innebörden att han inte skulle varit jävig är bara ett desperat försök att slingra sig. Han bygger där hela sitt försvar på att jäv inte skulle föreligga eftersom han inte är anställd vid Coop Norrort - som jag råkat skriva - utan istället vid Konsumentföreningen Norrort.

Detta är ju - även om det är snyggt formulerat på Johannsons blogg - i sak bara fullkomligt nonsens.

Kommunalrådet Johansson är tjänstledig direktör från KF, och skall då självklart inte gå ens i närheten av ärenden som rör ICA. Så enkelt är det.

Nästa vecka får vi inom alliansen, helt oavsett valutgången, ta itu med hur vi skall driva eventuella rättsliga åtgärder för att få jävsfrågan och dess konsekvenser rättsligt klargjorda.

Och slutligen, vad gäller polisanmälan mot mig personligen så uppfattar jag den som fullkomligt patetisk. Vad är det för demokratisyn som ligger bakom att ett kommunalråd ens kan drömma om att polisanmäla en oppositionspolitiker som bara fullgör sin demokratiska skyldighet?

Michael Harvey

Gruppledare Kristdemokraterna i Sigtuna

 

Tel: 0708 682 955