Kristdemokraterna i Sigtuna kommun

Kommunalrådet som också är Coopdirektör går under jorden

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2010 16:22 CEST

Vid ett möte med ICA för några veckor sedan fick Alliansen besked om att ICA sedan länge informerat kommunalrådet Johansson att man inte avsåg att flytta till Märsta centrum.

ICA’s etableringsavdelning söker sedan en tid ny lokalisering i Märstas närhet, men då företrädesvis för ett helt nytt handelscentrum med plats för ordentliga parkeringsytor, och även fler butiker än bara ett ICA Maxi. En etablering av en mindre butik i Märsta gamla centrum var alltså inte ens på agendan.

Vi trodde inte våra öron, men förstod efter ett tag att det faktiskt förhöll sig på detta sätt. Att Johansson själv deltagit i detta ärende - trots ett allvarligt jäv då han utöver uppdraget som kommunalråd är tjänstledig som verkställande direktör för Coop Norrort - är i sig oerhört allvarligt, men att han dessutom därefter undanhållit väsentlig affärsinformation för kommunens beslutande politiker kan mycket väl komma att bedömas vara i närheten av trolöshet mot huvudman, som ju faktiskt är ett grovt ekonomiskt brott.

Alliansen ifrågasatte redan i kommunstyrelsen den värdering som låg till grund för köpet av Valsta centrum, och jag själv ifrågasatte i samband med fullmäktige också det förslagna priset - omkring 60 miljoner kr av skattebetalarnas pengar.

Självklart hade ett besked om att kommunens i särklass största och viktigaste aktör inom dagligvaruhandeln önskar att om möjligt flytta närmare Märsta - men inte till Märsta centrum där ytorna är helt otillräckliga - kraftigt påverkat både tidsplanen för kommunfullmäktiges beslut, och alldeles säkert hade det också inverkat på värderingen av det närliggande Valsta centrum.

Nu kuppade Anders Johansson (s) istället igenom sina personliga planer med hjälp av ett mitt i semestertiden extrainkallat fullmäktige. Att detta extra fullmäktigemöte dessutom anmälts till kommunens revisorer då det inkallats på formellt felaktiga grunder, gör saken bara än värre.

Detta är en stor skandal, som vi i Sigtuna kommun - helt oavsett valutgången - naturligtvis måste gå till botten med.

 

 

 

 

Michael Harvey

Gruppledare Kristdemokraterna i Sigtuna

 

Tel: 0708 682 955

 

michael.harvey@kristdemokraterna.se