Kommunal

Kommunals ordförande Ylva Thörn: - Föräldraförsäkringen måste reformeras

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 11:07 CET

Fackförbundet Kommunal ger i sitt remissyttrande över föräldraförsäkringsutredningens slutbetänkande stöd åt förslaget med fler reserverade dagar åt respektive förälder.- Föräldraförsäkringen är ett viktigt instrument för att komma tillrätta med den ojämlika arbetsmarknaden och skapa likvärdiga villkor i arbetslivet för män och kvinnor. Men det krävs även ett aktivt arbete för att möjliggöra för män och kvinnor ekonomiskt att dela på föräldraledigheten, kvinnors ställning på arbetsmarknaden måste stärkas. Rätten till heltid är en utav grundförutsättningarna och att löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskas, säger Kommunals ordförande Ylva Thörn.I remissyttrandet slås fast att det skeva uttaget av föräldraledighet som vi har idag gör att kvinnor ses som en risk av arbetsgivaren eftersom kvinnor antas ta ut längre föräldraledighet. Den risken kompenseras genom lägre löner och osäkra anställningsvillkor. Män som är hemma med sina barn diskrimineras genom att de ofta halkar efter lönemässigt. Kommunal anser att det är viktigt att föräldraförsäkringen utformas så att mäns möjligheter att ta sin föräldraroll stärks utan att motarbetas eller missgynnas av arbetsgivare.- Kommunal vill ha en utveckling där både män och kvinnor anpassar sina arbetstider efter sitt föräldraskap. På det sättet får barnen tillgång till båda sina föräldrar och vi får en mer jämlik arbetsmarknad, avslutar Kommunals ordförande Ylva Thörn.För ytterligare upplysningar kontakta:

Joa Bergold, utredare Kommunal: 070-370 06 31

Linnea Bergnehr, pressekreterare Kommunal: 070-209 16 90

Besök vår hemsida
http://www.kommunal.se