Statistiska centralbyrån, SCB

Kommunalskatterna 2010: De flesta får oförändrad kommunalskatt

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 09:37 CET

För tabeller vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____284198.aspx

Trots en besvärlig ekonomisk situation i många kommuner så väljer de flesta att inte höja kommunalskatten nästa år. Av landets 290 kommuner är det 36 som höjer skatten, vilket är betydligt färre än i år då 91 kommuner fick höjd kommunalskatt. Den genomsnittliga kommunalskatten i landet ökar från 31,52 till 31,56 procentenheter.

Den största höjningen görs i Alvesta med 0,90 procentenheter. Andra kommuner med stor höjning är Boxholm med 0,84 procentenheter, Oxelösund med 0,80 och Halmstad med 0,75.  Tre kommuner sänker skatten nästa år, det är Sigtuna (-0,12), Skurup (-0,03) och Trosa (-0,02).

Högst skatt i Ragunda …

Ragunda är, liksom år 2009, den kommun där skattesatsen är högst, 34,17 procent, följt av Dals-Ed som har en kommunalskattesats på 34,09 procent. Ingen av dessa kommuner höjer sin skattesats för år 2010. I Västernorrlands län höjs landstingsskatten med 0,39 procentenheter, vilket gör att några av kommunerna i länet får bland de högsta skattesatserna i landet.

Tabell: Kommuner med högst kommunalskatt

… och lägst i Vellinge

Liksom tidigare år har Vellinge den lägsta skattesatsen i landet. Kommunerna med allra lägst skattesats är desamma som för tidigare år.

Tabell: Kommuner med lägst kommunalskatt

Två landsting höjer skatten och ett sänker

Landstingen i Västernorrlands län (0,39) och Gävleborgs län (0,30) höjer landstingsskatten. Södermanlands läns landsting är det enda landsting som sänker skatten (-0,20). Skattesänkningen beror på att hemsjukvården kommunaliseras och en skatteväxling görs därför mellan landstinget och länets kommuner.

Den genomsnittliga skattesatsen ökar

Den genomsnittliga kommunala skattesatsen för riket ökar från 31,52 till 31,56. Den primärkommunala genomsnittliga skattesatsen ligger på 20,74 och den genomsnittliga landstingsskatten på 10,82.

Skatteunderlaget ökar med 5,4 procent

Det totala kommunala skatteunderlaget i landet har ökat med 5,4 procent mellan taxeringsåren 2008 och 2009 (taxeringen 2009 avser inkomståret 2008). Bland kommunerna har ökningen av skatteunderlaget varit störst i Solna (+8,7 procent). Skatteunderlaget har annars ökat i samtliga kommuner.

Danderyd har högst skattekraft

Skattekraften i Danderyd är 313 423 kr per invånare enligt taxeringen 2009, vilket är den högsta i landet. Den genomsnittliga skattekraften i hela landet är 173 027 kr. Danderyd ligger 81 procent över riksgenomsnittet. Bland landstingen har Stockholms läns landsting högst skattekraft med 17 procent över riksmedelvärdet. Jämtlands läns landsting har lägst skattekraft med 10 procent under riksmedelvärdet.

Definitioner och förklaringar

I kommunalskatten ingår såväl den primärkommunala skatten som den landstingskommunala. Skatteunderlaget är lika med den beskattningsbara förvärvsinkomsten för fysiska personer. Skattekraften definieras som skatteunderlaget per invånare vid taxeringsårets ingång. Den genomsnittliga skattesatsen, medelskattesatsen, beräknas genom att väga den kommunala skattesatsen med skatteunderlaget i respektive kommun.

Skattesatsen uttrycktes tidigare som kronor och ören per skattekrona. Detta tal är detsamma som nu uttrycks i form av ett procenttal.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM som beräknas finnas på SCB:s webbplats under januari månad 2010.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Offentlig ekonomi
701 89 Örebro
Fax 019 - 17 63 05

 

Förfrågningar

Hans Björklund
Tfn 019 - 17 64 48
E-post hans.bjorklund@scb.se

Annelie Hallberg

Tfn 019 - 17 65 11
E-post annelie.hallberg@scb.se

 Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.