Kuntien eläkevakuutus

Kommunalt anställdas medelålder 45 år - yngsta kommunalt anställda i Nyland, äldsta i Kajanaland och Lappland

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 08:48 CEST

Kommunernas pensionsförsäkring hade vid utgången av 2006 ca 481 000 kommunalt anställda försäkrade. Antalet försäkrade ökade från i fjol med 5 297 personer, dvs. med en procent. De kommunalt anställdas medelålder var 45 år. Medelåldern steg med 0,2 år från året innan. För närvarande är över en tredjedel av de arbetspensionsförsäkrade inom kommunsektorn 50-åringar eller äldre. Antalet personer som går i ålderspension kommer att öka kraftigt under de närmaste åren.

Landskapsvis granskat fanns de yngsta kommunalt anställda vid slutet av år 2006 i Nyland, där de arbetspensionsförsäkrades medelålder var 44,1 år. Alltså var de nyländska kommunalt anställda nästan ett år yngre än de kommunalt anställda i snitt. (Se bifogade tabell.) Bland kommunerna i Nyland har Nurmijärvi de yngsta anställda, de försäkrades medelålder var där 42,8 år.

De äldsta kommunalt anställda finns i Kajanaland och Lappland, där de arbetspensionsförsäkrade vid slutet av år 2006 i genomsnitt var 46,6 år.

Var tredje kommunalt anställd arbetar inom hälsovårdssektorn

Över tre fjärdedelar av kommunsektorns 481 000 arbetspensionsförsäkrade är kvinnor och ca var tredje arbetar i uppgifter inom hälsovården. De allmännaste yrkesbeteckningarna inom kommunsektorn är primärskötare och närvårdare samt sjukskötare. De kommunalt anställda inom hälsovårdssektorn är i snitt över ett år yngre än de arbetspensionsförsäkrade inom kommunsektorn i genomsnitt.

De kommunalt anställda männens medelålder vid utgången av 2006 var 45,5 år, vilket är ca ett halvt år mer än kvinnornas medelålder som är 44,9 år. Detta beror långt på olikheten i yrken; på många kvinnodominerade branscher har de anställdas personliga pensionsålder varit lägre än den genomsnittliga.

Männen arbetar oftast inom tekniska branscher, där männens andel av de anställda är ca 50 %.

Skillnader i yrkesgrupperna mellan olika åldersklasser

Av de stora yrkesklasserna är sekreterarna och städarna de äldsta, deras medelålder var vid slutet av år 2006 drygt 49 år. Övriga kommunalt anställda med hög medelålder är till exempel direktörer inom olika branscher, överskötare och överläkare.

De yngsta (under 40 år) kommunalt anställda är till exempel brandmän, icke specialiserade läkare, ungdomsledare och stödpersoner inom datatekniken.

Kommunernas pensionsförsäkring är mätt med antalet försäkrade och avgiftsinkomster Finlands största pensionsanstalt. Kommunernas pensionsförsäkring har hand om de kommunalt anställdas arbetspensionsskydd och om dess finansiering.