Umeå kommun

Kommunalt ansvar för graffitivägg upphör

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2015 16:14 CET

Kommunstyrelsen har beslutat att det samlade kommunala ansvaret för graffitiväggen på I20-området upphör. Dessutom upphör ”Handlingsplan för att förebygga klotter som skadegörelse och främja graffiti som konstform och fritidsintresse” att gälla.

Styrgruppen för UmeBrå (kommunens lokala brotts- och drogförebyggande råd) beslutade i maj 2015 att arbetsgruppen för graffiti upphör och att nämnda handlingsplan upphör att gälla. Inför beslutet fick nämnderna som ingår i UmeBrå styrgrupp en remissförfrågan. Tekniska nämnden och fritidsnämnden förordade bland annat att en förening eller Umeå kultur får ansvaret för graffitiväggen.
UmeBrå har utan resultat undersökt möjligheterna för en förening att ta över ansvaret för väggen. Kulturnämnden har förordat att graffitiväggen bör finnas kvar och att den ses som en viktig spontanplats för konstformen graffiti. Däremot har kulturnämnden inte ekonomiska förutsättningar att ta ansvar för den fysiska platsen.

Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade sig i kommunstyrelsen till förmån för arbetsutskottets förslag.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.