Den Nya Välfärden

Kommunalt bolag utestänger kommunal kontroll

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2013 09:33 CET

I sin bolagsordning utestänger det kommunala bolaget Bixia ProWin de delägande kommunerna från att ta ställning i viktiga frågor som till exempel bolagsförvärv. Detta strider mot kommunallagen och minskar den kommunala kontrollen.

Bixia ProWin bildades i mars 2012 och syftet var att koncentrera den kommunala vindkraftsproduktionen i ett bolag. I ProWins bolagsordning anges att ägarkommunerna inte ska få ta ställning till bolagets köp av hela eller delar av andra företag trots att kommunallagen anger att kommunala bolag har sådan skyldighet.

-  I ProWin finns idag värden för hundratals miljoner kronor och dessa riskeras utan att ägarkommunerna ens får ta ställning, säger Micha Velasco, Företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

-  ProWins bolagsordning är både olämplig och olaglig. Företagarombudsmannen uppmanar de delägande kommunerna att genast verka för ändring av ProWins bolagsordning så att den uppfyller lagens krav, säger Micha Velasco.


…………………………………………………………………………………………

FÖRETAGAROMBUDSMANNEN verkar, på initiativ av tankesmedjan Den Nya Välfärden, för ett bättre företagarklimat. Arbetet sker genom utredning och publicering av konkreta exempel på brister i företagarklimatet. Företagarombudsmannen har en styrelse med företagare, ekonomer och publicister som på ideell basis leder verksamheten.