Kungälvs kommun

Kommunchefens rapport om arvoden till förtroendevalda leder till ett tilläggsuppdrag

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2011 16:41 CET

Kommunchef Magnus Gyllestads utredning om arvoden till förtroendevalda i kommunen är i dagarna klar.

Utredningsarbetet har väckt ytterligare frågor och föranlett ett helt nytt uppdrag från kommunal- och oppositionsråd till kommunchefen.

– Med anledning av arvodesutredningen ger vi kommunchefen i uppdrag att undersöka omfattningen av frånvaro i olika politiska församlingar under åren 2010-2011. Vi vill ha uppgifter om vilka som har mer än 20 procent frånvaro och exakt hur stor frånvaro dessa politiker har, sägerAnders Holmensköld(M), kommunalråd ochMiguel Odhner(S), oppositionsråd. Vi vill kolla så att ingen fått ut arvode vid frånvaro mer än 20 procent, enligt det gällande reglemente vi nu ser över. 

– Redan nu kan jag se att viss frånvarorapportering av någon anledning inte nått fram till löneenheten, som betalar ut arvoden, säger Magnus Gyllestad.

 

Med vänliga hälsningar

Noel Cornér

informationschef

tfn: 0303 - 23 96 77, 0705 – 24 65 63,  e-post: noel.corner@kungalv.se

 

Kommentarer

Anders Holmensköld

Kommunalråd (M)

0702-71 89 09

 

Miguel Odhner

Oppositionsråd (S)

070-352 01 01 

 

Magnus Gyllestad

Kommunchef

0703-01 08 89