Orsa kommun

Kommunen anmäld till Skolverket

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2008 08:09 CEST

En förälder i Orsa har anmält kommunen till skolverket för att kommunen inte kunnat ordna barnomsorgsplats för barn med särskilda behov inom rimlig tid. Barnen behöver vistas i lugn anpassad miljö med personal med erfarenhet av deras speciella behov.

Eftersom barnen inte kunnat beredas heldagsverksamhet har föräldern fått söka anstånd för sina studier.

Barn- och utbildningsförvaltningen meddelade föräldern att det i dagsläget inte finns ekonomiskt utrymme för de extra personalresurser som skulle behövas för att möta barnens speciella behov, men att man arbetar vidare för att hitta en lösning inom ramen för de ramar som finns.

Barn- och utbildningsförvaltningen skall yttra sig till skolverket över uppgifterna i anmälan och vilka åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas.