Uppsala kommun

Kommunen ansöker om bygglov för konstverk i Carolinabacken

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2016 13:19 CET

Efter prövning av plan- och byggnadsnämnden har Uppsala kommun kommit fram till att det krävs bygglov för fasadändringen på den byggnad i Carolinabacken där konstverket ”Väggmålning, Berlin” sitter. Uppsala kommuns kulturförvaltning kommer nu att skicka in en bygglovsansökan.

– Det är olyckligt att en ansökan om bygglov inte skickades in innan fasaden ändrades, men vi har följt den praxis som utgår från att konstverk inte behöver bygglov. Eftersom en prövning visat att denna fasadändring kräver bygglov lämnar vi nu in en ansökan. Vi ser också över hur rutinerna inom kommunen kan ändras så att liknande situationer inte uppstår, säger Sten Bernhardsson, direktör för Uppsala kommuns kulturförvaltning.

Verket ”Väggmålning, Berlin” uppfördes 2015 och är en del av Erik Krikortz uppdrag från kulturnämnden att konstnärligt gestalta paradgatan som nu tar form från Carolina Rediviva till Vaksala torg. Verket tar avstamp i en muralmålning av Max Lingner från Willhemstrasse i Berlin som uppfördes under DDR-tiden. Verket väckte mycket debatt och starka känslor hos Uppsalabor och besökare när den uppfördes i september 2015.

Uppsala kommuns bygglovsenhet tog upp frågan om bygglov efter en anmälan som inkom till förvaltningen i juli 2016. Eftersom arbetet med fasadändringen har påbörjats utan startbesked riskerar kulturnämnden en byggsanktionsavgift på 3387 kronor.

För mer information

Sten Bernhardsson, direktör för Uppsala kommuns kulturförvaltning
Telefon: 018- 727 17 85
E-post: sten.bernhardsson@uppsala.se

Christian Blomberg, bygglovschef
Telefon: 018-727 45 08
E-post: christian.blomberg@uppsala.se

Presskontakt:
Erik Boman, presschef
Telefon: 073-423 56 28
E-post: erik.boman@uppsala.se