Falu kommun

Kommunen besöker 500 företag

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 13:45 CET

Näringslivskontoret besöker nu 500 företag. Ett projekt har startat för att öka sysselsättningen i företagen och stärka företagsklimatet i kommunen. Målet är att 500 mindre och medelstora företag i Falun ska besökas inom en tvåårsperiod.

Två av näringslivskontorets medarbetare, Björn Carlborg och Emma Jonsson, har hittills besökt 20 företag inom möbel- och byggvaruhandeln samt ett 20-tal verkstadsföretag. Besöken har varit mycket uppskattade och spännande frågeställningar och lösningar har uppkommit.

Den allmänna bilden av företagens situation och framtidsplaner är ljus. Många av företagen har bra med jobb och tror på en ökande försäljning.

Om du vill ha ett företagsbesök, kontakta gärna Emma eller Björn.

Emma Jonsson, telefon 023-826 76, e-post emma.jonsson@falun.se
Björn Carlborg, telefon 023-823 87, e-post bjorn.carlborg@falun.se

Företagsbesökarna har börjat med att besöka möbel- och byggvaruhandeln och gjort följande sammanställning.

Möbler/bygg/järn/färg/kakel
Nästan alla företag ger en positiv bild av sin bransch. Konkurrensen i Falun bedöms som tuff men flera av företagen har en klar ambition att vilja växa. Man tror på en ökande försäljning under kommande år. Flera av företagen har behov av ytterligare personal men är tveksamma till att nyanställa. I stället kommer man att försöka effektivisera verksamheten för att klara en expansion.

Ett vanligt hinder för nyanställning är ekonomin. Det upplevs som både dyrt och riskfyllt att anställa ytterligare personal. Sjukskrivningar och föräldraledigheter nämns som exempel på situationer som kan ställa till problem för ett mindre företag. Många av företagen efterlyser systemändringar som gör det lättare för småföretag att anställa.

Det geografiska läget är viktigt. Företagen vill ha lättplanerade lokaler i ett plan, lättåtkomliga med bil och med ett bra s k skyltläge. De vill även ligga i anslutning till andra intressanta företag/butiker. Flera av företagen vill i dag omlokalisera sin verksamhet till andra delar av Falun. Intressanta lägen som har nämnts är ”Blå Hallen” (Dalregementet), Tallen, Timmervägen och Ingarvet.