Östersunds kommun

Kommunen får rätt i livsmedelsupphandling

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 09:04 CET

I en nyligen genomförd upphandling av livsmedel utsågs ICA Meny AB som leverantör till kommunen. Detta ville inte Servera AB acceptera utan begärde överprövning av beslutet hos Länsrätten, som dock dömde till kommunens fördel. Inte heller detta nöjde sig Servera AB med utan begärde nu prövningstillstånd hos Kammarrätten.

Kammarrätten ville emellertid inte ta upp målet och fastställde därigenom Länsrättens dom.

Nästa instans som ärendet hamnade i var Regeringsrätten, som på måndagen meddelade att man inte beviljar prövningstillstånd och efter en vandring i de olika instanserna har nu Länsrättens dom alltså slutligen fastställts och det blir ICA Meny AB som kommer att leverera livsmedel till Östersunds kommun framöver.

Mer information lämnas av upphandlare Ingrid Olofsson, tel 063-14 31 14