Norrköpings kommun

Kommunen förbättrar infrastrukturen vid Kolmårdens Djurpark

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2015 14:30 CEST

Norrköpings kommun har sett över kortsiktiga åtgärder för en förbättrad och utökad infrastruktur i anslutning till Kolmårdens Djurpark. För att göra trafiksituationen i området bättre, har nu ett första förslag till beslut tagits fram med flera åtgärder som bland annat innebär utökade parkeringsmöjligheter.

Trafiken i området vid Kolmårdens Djurpark har under sommarsäsong tidvis inneburit problem med trafikstockningar på länsväg 903. Eftersom trafiken förväntas öka i takt med att Kolmårdens Djurpark utvecklas, har stadsplaneringsnämnden och tekniska nämnden, i samverkan med Kolmårdens Djurpark och Trafikverket, sett över vilka åtgärder som kan göras på kort sikt.

Som ett första led i detta arbete har nu ett förslag till beslut tagits om att kommunen förvärvar Gruvstugan 1:9 för att anlägga en parkering med 500 st parkeringsplatser inom fastigheten, något som kommer att förbättra situationen för närboende, förbipasserande och besökare till djurparken. Den kompletterande parkeringsplatsen, som ligger strax öster om den gamla safarientrén, är planerad att vara anlagd till våren 2016.

- Redan tidigare har trafiksituationen ibland varit ansträngd runt djurparken. Med de expansionsplaner som finns ökar behovet av att förbättra möjligheten att resa till, besöka och bo i och runt djurparken, säger Kikki Liljeblad (S) kommunalråd.

Även Karin Jonsson (C) kommunalråd, påpekar att detta är en satsning som gynnar både boende och turister:

- Sjävklart ser vi positivt på utvecklingen av djurparken, men det är viktigt att utvecklingen sker i samspel med boende i området så att de kan ta sig till och från bland annat sina jobb.

Förutom anläggningen av en kompletterande parkering finns planer på att Norrköpings kommun kommer att dra om vägen som går vidare upp mot Vildmarkshotellet, så att den istället går bakom Kolmårdens Tropicarium. Detta kommer att innebära en avsevärt ökad trafiksäkerhet vid entréområdet till djurparken. Andra åtgärder som planeras att utföras nu på kort sikt är att Trafikverket kommer att bredda vägen vid Kolmårdens stora huvudparkering och där skapa ett vänstersvängsfält in till huvudparkeringen. Trafikverket kommer även att göra två helt nya tillgänglighetsanpassade busshållsplatser i området samt en ny busslinga som går bakom Kolmårdens Tropicarium. Dessa åtgärder beräknas vara klara under våren 2016.

Hela investeringen, d v s både markförvärv, ny parkering och omdragning av vägar, beräknas kosta 33 miljoner kronor.

- Kolmårdens Djurpark kommer i år att ha rekord i antal besök och glädjande förväntas det öka ännu mer. Det är ett stort nav i Norrköpings viktiga näringsliv. Vi måste därför säkerställa att vi kan hantera framkomligheten, så att det blir lätt att vara besökare till djurparken och att bo i dess närhet, säger Reidar Svedahl (FP) kommunalråd.

Parallellt med dessa satsningar arbetar kommunen och Trafikverket vidare med mer långsiktiga trafikåtgärder längs med länsväg 903 för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten.

- Vi kommer redan nästa vecka att ta upp frågan med Trafikverket om hur vi ska kunna förbättra framkomligheten på lång sikt, säger Leif Lindberg teknisk direktör.

Mer information om Gruvstugan 1:9:

http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/kolmardens-landsbygd/gruvstugan-19/

Upplysningar:

Kikki Liljeblad (S)
Titel: Kommunalråd
Telefon: 011-15 10 25, 070-628 59 28

Karin Jonsson (C)
Titel: Kommunalråd
Telefon: 011-15 11 84

Reidar Svedahl (FP)
Titel: Kommunalråd
Telefon: 011-15 11 08

Leif Lindberg
Titel: Teknisk direktör
Telefon: 011 - 15 15 63, 0730 - 499 200

___________________________________________________________________

Avsändare: Iréne Lidén

Telefon:011-15 11 24

Presskommunikatör