Östersunds kommun

Kommunen förbereder för pandemin

Pressmeddelande   •   Jul 29, 2009 13:48 CEST

Kommundirektören Bengt Marsh har begärt att alla förvaltningar ska börja planera för hur verksamheterna drabbas vid en pandemi. Hur fungerar det om 50 procent av personalen är borta under en veckas tid?

Jämtlands län har än så länge inte något bekräftat fall av den så kallade svininfluensan. Men med största sannolikhet kommer länet att drabbas av en pandemi under hösten och därför krävs förberedelser.

En basplanering för pandemier finns sedan tidigare och nu planerar kommunen mer detaljerat hur verksamheterna ska klara av sjukskrivningar och de påfrestningar som en pandemi kan medföra. När det gäller personalsidan måste förvaltningarna se över hur resurser kan användas för att klara alla de verksamheter som måste fungera utan avbrott.
Även organisationen med externa utförare inom verksamheterna måste säkerställas.

När kommunstyrelsen sammanträder 27 augusti ska en konsekvensbeskrivning och åtgärder från respektive förvaltning redovisas.

Läs mer in influensan här

kontaktinformation

Östersunds kommun
Infobyrån
tel: 063-14 30 00