Linköpings kommun

Kommunen förstärker brottsförebyggande insatser

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2016 10:18 CEST

Redan idag görs stora insatser för att Linköping ska vara en trygg plats att leva och växa upp i för alla. Trots det finns utmaningar. Därför satsar kommunen närmare 6,5 miljoner kronor på förstärkning av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Linköping.

I dag bedrivs ett framgångsrikt arbete med brottsförebyggande brobyggare. För att förstärka deras arbete och bättre lyckas med att nå flickor satsar kommunen på att utöka teamet med en tredje brottsförebyggande brobyggare som ska rikta in sig på den målgruppen.

- Brobyggarna har lyckats nå många barn och unga i riskzonen, men det har av kulturella orsaker varit svårt att nå flickor. Därför förstärker vi brobyggarna så att vi bättre kan fånga upp tjejerna, säger Daniel Andersson (L), ordförande i omsorgsnämnden.

För att kunna få fler personer att lämna grov, organiserad brottslighet bakom sig behövs en fungerande avhopparverksamhet. Kommunen investerar därför i en förstärkning av sociala insatsgruppen där man i samverkan med polis, andra kommuner och regioner, civilsamhälle och familj skräddarsyr individuellt stöd för att hitta vägar tillbaka från kriminalitet.

- Hela samhället tjänar på att vi har en fungerande avhopparverksamhet, där individer med kriminell bakgrund kan få stöd för att kunna lämna ett kriminellt liv bakom sig. Det är därför avgörande att vi stärker upp resurserna och samarbetet med andra aktörer, säger Helena Balthammar (S), ordförande i demokrati- och trygghetsutskottet.

För att förhindra att ungdomar som känner sig utanför lockas av extremistiska rörelser satsar kommunen på att utbilda personal inom skolan. Personalen ska få lära sig att känna igen tecken på att ungdomar är på väg att radikaliseras och veta hur man ska agera. Utbildningsinsatserna kommer att beröra 600 deltagare inom skolan.

För att vända utvecklingen i Linköpings mest utsatta stadsdelar krävs långsiktighet i samhällets insatser. Stadsdelsutvecklingsarbetet ska stärkas, genom en större närvaro från samhällets organisationer i de utsatta bostadsområdena, ett förstärkt trygghetsarbete och ett ökat fokus på delaktighet. En stadsdelssamordnare får i uppgift att ta en aktiv del i stadsdelsutvecklingen i Ryd, vilket innebär att driva samverkan mellan kommunens olika förvaltningar, samarbeta med lokala aktörer samt föra dialog med linköpingsborna.

För perioden 2016-2018 satsar Linköpings kommun 6,45 miljoner kronor på ökad trygghet. Satsningen fördelar sig enligt följande:

Brottsförebyggande brobyggare: 1,6 mnkr

Avhopparverksamhet: 1,6 mnkr

Utbildningsinsatser mot extremism: 1,65 mnkr

Stadsdelssamordnare Ryd: 1,6 mnkr

Stadsdelssamordnare i Ryd finansieras inom befintlig budget. Övriga satsningar finansieras med markeringsmedel, dvs tidigare års överskott.

För ytterligare information kontakta Helena Balthammar, ordförande (S) demokrati- och trygghetsutskottet, 072-582 80 69 och Daniel Andersson, ordförande (L) omsorgsnämnden, 072-240 07 71.

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.